Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Farsund

Oppgradering av krysningspunkt på Fv. 43 og Fv. 4108 i Farsund
rbeidet består av oppgradering av 2 krysningspunkt. Fv. 43 Vanse Kirke. Her skal eksiterende gangfelt strammes opp, ved at midtrabatten skal fjernes og det skal etableres ny hump. Dette medfører at deler av dagens veg skal smales inn, samt at eksisterende GS-veg skal flyttes for å oppnå bedre sikt. Det er satt av 6 uker for arbeidet ved Vanse kirke og 6 uke ved Hellervikveien. Det må påberegnes at det utføres arbeid på begge stedene samtidig. Fv. 4108 Hellerviken Det skal etableres flere rabatter for å rydde og stramme opp dagens situasjon

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.