Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Farsund

Nye vinduer på herredshus i Lista Borhaug
32 vinduer i 1-2 etg. 12 vinduer i 3. etg. 9 vinduer i kjelleren og i annekset.
Utskiftning av tak på kapell i Farsund
Riving av eksisterende yttertak og takrenner på kirke og tårn (ikke Framtidsbygget) ned til taktro. - Rive eksisterende pipe ned til i uk yttertak. - Demontere takrenner og andre elementer som kommer i konflikt med arbeidet. - Tette åpning etter pipe med ny taktro. - Legge ny papp (diffusjonsåpen), nye lekter, sløyfer, ny takstein (lappskifer), nye vindskier og vannbord m/ hvite aluminiumsbeslag. - Nye hvite aluminiumsrenner med nedløp og beslag.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.