Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Lindesnes

Utvidelse av av tunnel i Mandal
Bygges etter Kronheia fjellanlegg.
Oppgradering av rådhus i Mandal
8-10 byggemåneder.
Oppgradering av gangfelt langs Fv. 477 i Mandal
Arbeidet består av fjerning av eksisterende gangfelt, og etablering av nytt opphevet gangfelt iht. vedlagte modell og skisse. Gangfeltet skal etableres med naturstein og heller. Eksisterende bølgemur skal flyttes, forlenges og reetableres. Det skal etableres nye hjelpesluker for å ivareta overvann.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.