Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Lindesnes

Drift- og vedlikehold av fylkesveier i Agder, 2022-2027
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i deler av Mandal, Marnardal, Lindesnes, Audnedal, Lyngdal og deler av Hægebostad kommuner i henhold til vegliste gitt i kap. D2-V1 og D2-S20. Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består av: 531,197 km veg totalt hvorav 513,420 km fylkesveg Agder 17,777 km fylkes-g/s-veg Agder. I tillegg kommer nyanlegg se vedlegg D2-S20.
Asfaltering av kommunale veier i Lindesnes kommune
Veiene er delt inn i 5 ulike soner. Total kostnad: 4,8 mnok. Sone 1: Saltverket, Skinsnesheia, Ospeveien og Fjellsveien.
Asfaltering av kommunale veier i Lindesnes kommune
Veiene er delt inn i 5 ulike soner. Total kostnad: 4,8 mnok. Sone 2: Buråsveien, Tørris Christensens Gate, Olaf Isachsens Gate del 2, Volkedalsveien, Oksevollveien og Buråsveien nr 15-29.
Asfaltering av kommunale veier i Lindesnes kommune
Veiene er delt inn i 5 ulike soner. Total kostnad: 4,8 mnok. Sone 3: Fløyveien, Frøyslandsveien, Kjempehaugveien nr 8-10, Kongefjellveien, Livegen og Støperiveien.
Asfaltering av kommunale veier i Lindesnes kommune
Veiene er delt inn i 5 ulike soner. Total kostnad: 4,8 mnok. Sone 4: Gåsesteinsveien, Kvernhusbakken, Kyllinggata, Lille opshus, Presthusveien, Trean, Vigelandsveien og Øvre Eigeland.
Asfaltering av kommunale veier i Lindesnes kommune
Veiene er delt inn i 5 ulike soner. Total kostnad: 4,8 mnok. Sone 5: Gamle Laudalsvei del 2, Heddeland Industriområde, Heddelandsveien del 2, Marnarheimsveien, Marnarveien, til Marnarveien 4465, Matkroken, Nesan del 4, Skjeggestadlia del 3 og Øyslebøveien, Øyslebø kirke.
Utskifting av ventilasjonsaggregat ved kontorbygg i Lindesnes kommune
Familiens hus holder til i 3.etg på Alti senteret, øvrebyen i Mandal. Etasjen er på 1739m2 og skal dimensjoneres for kontorer, stillerom, møterom og åpent landskap, det skal også tas høyde for en kapasitet på 100 personer med samtidighet på ca. 60-65%. I denne konkurransen er det kun ventilasjonsaggregatet som skal skiftes ut.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.