Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sirdal

Vedlikehold av bru på Fv. 42 i Agder
Begynnende undergraving, en del betongskader, midre skader på rekkverk.
Vedlikehold av bru på Fv. 42 i Agder
Bjelkebro litt betongskader, mindre skader på rekkverk.
Vedlikehold av bru på Fv. 42 i Agder
Litt betongskader, mindre skader på rekkverksskinner.
Vedlikehold av bru på Fv. 42 i Agder
Rehabilitering av betong og rekkverk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.