Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Valle

Ombygging av vei på Riksveg 9 i Valle
Prosjektet omfatter ombygging av ca. 600 m med rv. 9 ca. 11 km nord for Valle sentrum i Valle kommune. Arbeidet vil bestå av blant annet graving, sprengning, masseflytting, stikkrenner og asfaltarbeider. Hovedmengder er cirka: - Sprengning i veglinja: 20000 pfm3 - Masseflytting jord-/løsmasser: 16500 pfm3 - Forsterkningslag: 2900 pam3 - Bærelag, Fk: 950 pam3 - Asfalt: 4500 m2 - Rekkverk: 150 meter - Stikkrenner: 45 meter - Div. rasvoller

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.