Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Arendal

Svillebytte på Arendalsbanen mellom Nelaug-Arendal, Arendal stasjon spor 1 og 11 og Sville- og skinnebytte Kristiansand stasjon spor 4, 5 og 6
På strekningen Nelaug – Arendal skal det byttes sviller på ulike delstrekninger som til sammen utgjør ca 3700 meter. I tillegg skal det byttes sviller i spor 1 og 11 på Arendal stasjon tilsvarende en ca 140 meters strekning. På Arendal stasjon skal det også foretas utskifting av masse i spor 1 og 11. På Kristiansand stasjon skal det byttes skinner og sviller i spor 4, 5 og 6. Det skal også foretas utskifting av masser.
Drift og vedlikehold av sidearealer langs fylkesveier og gang- og sykkelveier i Agder fylkeskommune
Gjelder for Åmli, Vegårshei, Arendal, Risør, Lillesand, Grimstad, Gjerstad, Froland, Birkenes og Tvedestrand.
Tilbygg av eksisterende kontorbygg i Arendal kommune
Det skal bygges et tilbygg på BRA 133,3 m2. Det nye tilbygget skal være tilknyttet til administrasjonsdelen i eksisterende bygg. Det nye inneholder kjøkken/oppholdsrom, stue/tv-stue, lekerom, soverom m/egne bad, bøttekott, etc. Eksisterende garasje på tomta er i veien for tilbygget. Det er opptil entreprenøren/tilbyder om den skal flyttes eller rives og erstattes med ny tilsvarende (størrelse og arkitektonisk) garasje. I tillegg skal det etableres skjermet oppholds-/uteareal.
Ombygg av ungdomshjem i Arendal kommune
Hovedbygget på Toppen benyttes til daglig som et ungdomshjem gjennom Bufetat. Det skal gjøres en større ombygging og oppgradering av Hovedbygget, som er på cirka 700 m2. Oppdraget omhandler en rekke fasadeendringer, samt en del innvendig ombygging og oppgradering til hardere bruk. Den innvendige ombyggingen medfører mye fornying av overflater, overflatebehandling, mye elektrisk som må bygges om, noe ombygging av rør og ventilasjon, for å nevne noe.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.