Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Grimstad

Påbygg av kjøpesenter, kontor, boliger mm i Grimstad
Gnr/bnr: 200/1477, 1793, 1093, 1267.
Oppgradering av kino/kulturhus i Grimstad
Anskaffelsen er oppdelt i to delkontrakter: 1. Byggentreprise. 2. Lyd, aas og sceneteknisk.
Kapasitetsøkning av avløpsledning i Grimstad
Prosjekt fra Budsjett og økonomiplan 2022-2025.
Sammenkobling av vannledning i Grimstad
Prosjekt fra Budsjett og økonomiplan 2022-2025.
Øke kapasiteten på vannbehandlingsanlegg i Grimstad
Økt kapasitet på råvann og rentvann.
Lysinstallasjon i kirker i Grimstad
Prosjekt fra Budsjett og økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.