Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vennesla

Innvendige arbeider på nytt legesenter i Vennesla kommune
Innvendige arbeider på nytt legesenter for Vennesla kommune. Arbeidet starter ved tett/isolert klimaskall og skal resultere i ferdig etablert legesenter.
Utvidelse av deponi i Vennesla
Gnr/bnr: 25/12, 25/14 og 26/22.
Områdeplan for Moseidmoen i Vennesla
Områdereguleringen omfatter oppgradering av infrastrukturen og tilrettelegging for kollektivtransport, syklende og gående.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.