Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Lillesand

Rehabilitering av kunstgressbane samt etablering friidrettsedekke med løpebaner og hoppfelt i Lillesand
Hovedbanen har et kunstgressareal på 72,3x113m. I tillegg til å rehabilitere kunstgressbanen skal det etableres seks 400m løpebaner med kunststoffdekke, og areal for lengde-, høyde og stavhopp.
Konsulentoppdrag for utarbeidelse av hovedplan innen bygg i Lillesand kommune
Det skal utarbeides hovedplan, etter NS 3423 nivå 2, med detaljert vedlikeholdsplan med horisont på 30 år for nærmere angitte bygg.
Ombygg av bo- og aktivitetssenter i Lillesand
Ombygg for hjemmesykepleien. Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Oppgradering av lysanlegg ved idrettsanlegg i Lillesand
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Lydanlegg i kirke i Lillesand
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.