Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Åseral

Drift- og vedlikehold av fylkesveier i Agder, 2022-2027
Drifts- og mindre vedlikeholdsoppgaver, på vegnettet listet opp under etter bestilling fra byggherren. I kontrakten inngår også vinterdrift så som brøyting, snø/isrydding og strøing(sand) med lastebil og traktor. Det er også behov for vakting av vegnettet. Trafikken på vegnettet varierer fra omlag ÅDT 150 til omlag ÅDT 1000.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.