Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Iveland

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Iveland som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Vedlikeholdsarbeider på bruer i Agder fylkeskommune
09-0493 Storstraumen: RV9 S11D1 fra m9472 til m9514. Det skal etableres nye avlastningsplater i hver ende i brua, og utskifting av asfaltfuger. 09-0565 Fennefoss: RV9 S7D1 fra m8993 til m9148. Det skal utføres betongreparasjon på pilarer under vann, og det skal i tillegg fjernes utstikkende armeringsjern på pilarer over/under vann 09-0436 Reiårsfossen: RV9 S13D1 fra m2496 til 2506 m. På det ene landkaret er det utgraving/erosjon som må utbredes, samt arbeid med betongreparasjon på toppen av kantdrager på begge sider av brua.
Installasjon av radonanlegg i kommunale bygg i Kristiansand
Kristiansand kommune skal gjøre tiltak for å senke radonkonsentrasjonen i noen utvalgte bygg. Dette gjøres ved å sette inn radonbrønner i grunnen under bygget. Radonbrønnene tilkobles ventilasjonskanaler, vifte og lyddemper og avkastet føres ut av bygget på et hensiktsmessig sted. Det skal gjøres tiltak på følgende bygg: - Askeladden barnehage. - Bergtorasvei barnehage. - Bringsvær leirskole. - Havlimyra barnehage. - Havlimyra skole. - Ravndalen barnehage. - Roligheden barnehage. - Tinnstua barnehage. - Veslefrikk barnehage. - Odderøya barnehage. Det tas forbehold om at kommunen kan velge å gjennomføre radonprosjektet kun på et begrenset antall bygg eller gjennomføre tiltak på alle. Byggene skal prises som et selvstendig oppdrag. Entreprenøren skal oppgi pris på hvert av byggene.
Rehabilitering av molo ved Ryvingen fyr i Lindesnes
Eksisterende molo på Ryvingen er av typen rausmolo. Det er påtenkt å bruke større steinblokker til ca 2m3 steinstørrelse til plastring av eksisterende masse og utarbeidelse av skulder av steinfylling med store steinblokker i 20m bredde med ca. 1m over dimensjonerende vannstand som avsluttes med skråning i naturlig rasvinkel.
Vintervedlikehold av Arendal Eiendom KF eiendommer i Arendal kommune 2023-2025
8 delkontrakter. Rode 1 Rode 2 Rode 3 Rode 4 Rode 5 Rode 6 Rode 7 Rode 8 (Opsjon)

Se andre prosjekter i Agder fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.