Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Evje og Hornnes

Opparbeidelse av skolegård ved barne- og ungdomsskole i Evje og Hornnes kommune
Evje og Hornnes kommune har tidligere rehabilitert Evje barne og ungdomsskole, dette prosjektet omfatter opparbeidelse av skolegård, støyskjerming mot RV 9, samt opparbeidelse av Kiss & ride løsning for henting og bringing av elever.
Utvidelse av aktivitetssenter i Syrtveit, Evje
Planområdet er på ca. 300 daa.
Utvidelse av massetak i Evje og Hornnes
Gnr/bnr: 17/28, 17/29, 16/1 og 600/42. Det anslås å ta ut cirka 200.000 m3 masse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.