Alle aktuelle boligprosjekter i Innlandet fylke

Nybygg av sentrumsformål i Skarnes
Gnr/bnr: 41/2, 41/47, 41/203, 41/279 og deler av 41/31 og 105/16.
Nybygg av boliger i Moelv
90 daa. 100-150 enheter.
Nybygg av studentboliger i Gjøvik
Parkeringshus for 180 biler med 245 studentleiligheter i to blokker oppå. Parkeringshuset får cirka 5.500 kvadratmeter i to plan delvis under bakken og to åtte etasjers blokker med nær 7.000 kvadratmeter totalt.
Nybygg av rekkehus, studentboliger, næringslokale og lager m.m. i Lillehammer kommune
Det planlegges for ca. 27 rekkehusenheter, et næringslokale som er egnet for framtidig endring til fellesområde og tre bygninger for minilagerutleie i kombinasjon med studentboliger, som kan videreutvikles til eldreboliger. Det vurderes å tilrettelegge for kontor.
Nybygg av boliger på Jaren i Gran
Gnr/bnr: 151/26, 69, 78, 152/19, 20, 23, 35, del av 151/27, 78, del av 158/24, 58, 61.
Nybygg av boligområde i Næroset
27 eneboliger, 7 tomannsboliger og 6 leilighetsbygg.
Nybygg av rekkehus i Elverum
Planområde: 10,5 dekar.
Nybygg av eneboliger, to- og firemannsboliger i Eidskog, del 2
Ca 60 enheter gjenstår. Totalt skal det bygges 100 boenheter på boligfeltet.
Nybygg av boliger og næring i Gran sentrum
15 mål. 33 leiligheter og 700 kvadratmeter næring fordelt på to bygg. Byggene får en felles parkeringskjeller på cirka 2.000 m2.
Nybygg av leilighetsbygg i Hamar, trinn 1
Gnr/bnr: 1/7491, 1/7635, 1/3966, 1/3967, 1/3969, 1/1550, 1/1480, 1/4453, 1/423 og 1/3815. Planområde: ca 29 daa. Ca. 25 boenheter per trinn.
Nybygg av boliger i Gjøvik, trinn II
Ca 40 stk boenheter fordelt på ene,-tomanns og firemannsboliger.
Nybygg av boliger i Kongsvinger
Planområdet utgjør deler av gnr/bnr. 50/1, 50/2, 50/21 og 51/103. 25 eneboligtomter ligger i øvre vestre og midtre del av utbyggingsfeltet i Solbakken, mens en tomt for tomannsboliger og 2 tomter for konsentrert bebyggelse er lagt lengst sør.
Nybygg av leiligheter med parkeringskjeller i Lillehammer
Bakkalykkja 11-13. Gnr/bnr: 66/14, 488.
Nybygg av boligområde i Hjellum, trinn 3
Totalt 136 boliger på feltet. Gnr/bnr: 181/1,37 og 183/21,12,5.
Nybygg av boliger i Lillehammer
Gnr/bnr: 48/5, 55, 105, 271, 272 og 273. Inntil 20 enheter.
Ny småhusbebyggelse i Nord-Odal
Råtomt. ca 30 mål. ca 40 tomter.
Nybygg av eneboliger på Bybrua
Tomtene varierer i størrelse fra 620 til 1062 kvadratmeter og koster fra 520.000-900.000 kr. Totalt 25 stk tomter, 7 av tomtene er solgt.
Nybygg av boliger i Stange
Hobergvegen 138-146, Gnr 16, bnr 20, 21, 22, 23, 24 med flere. 6 eneboliger og 1 tomannsbilg.
Ombygging til næring og studentboliger mm på Hunndalen i Gjøvik
Gnr/bnr: 69/865, 69/175, 69/845 og 69/820 mfl. Endre bruken av 2. og 3. etasje fra næring til kombinert næring, offentlig eller privat tjenesteyting, samt studentboliger. Det planlegges å legge til rette for inntil 20 studenthybler innenfor dagens bygningsvolum. Tilbygg av lager.
Riving og nybygg av omsorgssenter i Hunndalen
Omsorgsboliger for 6 personer. Uavhengig kontroll av brannkonsept: Rambøll Norge AS.
Nybygg av eneboliger i Beito
13 tomter til salg. 1.000-1.500 m2 per tomt.
Nybygg av lablokk og ombygg til firemannsbolig i Brumunddal
Prosjektet omfatter bygging av en lavblokk med 10 boenheter og ombygg av låve til firemannsbolig. Totalt 14 boenheter.
Nybygg av eneboliger i Os
Tomtestørrelse: 1,0-1,5 daa. 6 tomter gjenstår. Infrastruktur er ferdigbygd.
Ombygg av fløy til omsorgsboliger og dagaktivitetssenter i Vågå kommune, trinn 3
Oppdrgasgiver skal ha opsjon på renovering av fløy C som byggetrinn 4 og renovering av fløy D og G som byggetrinn 5.
Nybygg av boliger på Raufoss
Planområdet er på ca. 3,1 daa.
Nybygg av boliger i Ryfoss
1 stk tomt for leiligheter og 20 stk tomter for eneboliger/tomannsboliger.
Nybygg av leiligheter i Leira, Nord-Aurdal kommune
gnr./bnr. 24/185 og del av gnr./bnr. 24/74. Planlegger 4-6 boenheter.
Nybygg av eneboliger i Joramo, Lesja
Tomteareal: 1.100-1.200 m2.
Nybygg av eneboliger i Skammestein
4 tomter. Det nye bustadfeltet ligg i området nedenfor det gamle samvirkelaget, mellom Skøltevegen og Lidar skule.
Nybygg av eneboliger i Venabygd
Bakkalykkja 12, Gnr/bnr: 18/162, areal 985 m2. Bakkalykkja 8, Gnr/bnr: 18/164, areal 896 m2. Bakkalykkja 6, Gnr/bnr: 18/165, areal 1083 m2.
Nybygg av leiligheter i Hamar kommune
Planområdet er på ca. 2,5 daa og ligger innenfor gnr/bnr 1/1053 og 1/914, og deler av 1/7496, 0/0 (kommunal veg) og 1/809.
Nybygg av boliger i Sør-Fron kommune
Gnr/Bnr: 55/33, 55/39, 55/72, 51/87 og 50/96.
Nybygg av boliger i Alvdal kommune
byggeklare tomter. Tomtestørrelse: ca. 3 mål eller større.
Nybygg av boliger i Volbu
1.300-1.700 m2 per tomt.
Nybygg av eneboliger i Eid, Tolga
LNFR-spredt boligbebyggelse.
Nybygg av eneboliger i Svullrya
Tomter for salg: Skogvegen 8, gnr/bnr 24/134, 1.582 m2. Skogvegen 10, gnr/bnr 24/129, 1.266 m2. Mogopvegen 4, gnr/bnr 113/164, 1.034 m2.
Nybygg av eneboliger på Vaset
Byggeklare tomter.
Nybygg av kommunale boliger i Lom sentrum
Flermannsbolig med flest mulig boenheter innenfor kostnadsrammen, inklusiv klargjort tomt med ferdigstilt uteareal.
Nybygg av kanonhus på Raufoss
Planområdet omfatter eiendommen gnr./bnr. 19/1, og del av 142/17. Etablere fundament, som forankres til grunnfjell, for plassering av kanon. Videre skal det lages en lavett for å holde kanonen og et hus som skal beskytte kanonen fra vær og vind.
Nybygg av enebolig i Grinder
Gnr/bnr: 46/212. Tomteareal: 905 m2.
Nybygg av eneboliger i Bruvoll
Byggeklare tomter. 7 boligtomter totalt på feltet.
Etablering av fjernvarme for bofellesskap i Stange kommune
Fra direkte elektrisk oppvarming til vannbåren oppvarming basert på ny fjernvarme.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.