Alle aktuelle boligprosjekter i Innlandet fylke

Alvdal (1)
Dovre (1)
Eidskog (0)
Elverum (14)
Engerdal (0)
Etnedal (0)
Folldal (2)
Gausdal (1)
Gjøvik (11)
Gran (2)
Grue (5)
Hamar (18)
Lesja (3)
Lom (0)
Løten (2)
Nord-Fron (6)
Nord-Odal (4)
Os (2)
Rendalen (3)
Ringebu (15)
Ringsaker (18)
Sel (1)
Skjåk (1)
Stange (13)
Sør-Fron (0)
Sør-Odal (4)
Tolga (0)
Trysil (7)
Tynset (2)
Vang (2)
Vågå (3)
Åmot (1)
Åsnes (1)
Øyer (2)
Nybygg av næring, boliger, kontor og bensinstasjon i Hamar
Planen legger til rette for kvattalsbebyggelse i 4-8 etasjer med bolig og næring (ca. 260 nye boenheter), samt infartsparkering med 200 plasser.
Nybygg av boliger i Gjøvik
250-350 boliger.
Nybygg av boliger og næring m.m i Leiret i Elverum
Elvarheimgata 18 og Storgata 5, 7 og 9. Gnr. 28 / bnr. 50, 587 og 1136 og gnr. 29 / bnr. 3 og 27. 4-8 etasjer.
Nybygg av boliger på Ankerløkka i Hamar
Kvartalsbebyggelse med boligblokker 3-5 etasjer anslått til ca. 155 nye boenheter. Tilbaketrukket øverste etasje. 12,5 daa tomt.
Nybygg av leilighets- og næringsbygg i Hafjell, Øyer
Prosjektet omfatter 84 leiligheter, 2.000 m2 næring og 6.700 parkering.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Lillehammer, trinn 1
Nærsenter, barnehage og 350 nye boliger.
Nybygg av studenthybler i Elverum
Ca 7,6 daa. Gaupevegen 1, Jegerstien 7 og Elgvegen 2A. Gnr/bnr: 13/822, 823 og 824 m.fl.
Nybygg av studenthybel og p-hus/parkeringskjeller i Gjøvik
Kombinert soverom og oppholdsrom med kjøkkenkrok og bad. 7-9 etasjert. 400-500 leiligheter.
Nybygg av boligkvartal i Lillehammer
3-4 etasjer. Kvartal 10B, gamle brannstasjon. 1250 m2 næring Gnr/bnr: 200/4, 5, 9, 10, 113, 109, 160, 252, 254, 276, 278, 1247, 272, 1192, 1409, 1622 og 1901.
Nybygg av boliger i ny bydel, Sagåa/Prestmyra, Elverum kommune
Antall boenheter er et anslag. Området ligger nord-vest for damtjernvegen. Ydalir er et pilotområde i ZEN-forskningssenter.
Nybygg av leiligheter og næringsarealer i Tårn Parken i Brumunddal, trinn 1
Næringslokaler og parkeringsanlegg i første etasje. Grøntareal på toppen.
Nybygg av boliger i Kolbu
30-52 stk boenheter fordelt på firemannsboliger, rekkehus og kjedet eneboliger.
Nybygg av boliger i ny bydel, Sagåa/Prestmyra, Elverum kommune
Antall boenheter er et anslag. Området ligger nord-vest for damtjernvegen. Ydalir er et pilotområde i ZEN-forskningssenter.
Nybygg av boligblokker i Leiret i Elverum
Gnr./bnr. 30/1, 30/488 og 30/1008p. Planområdet er ca. 4,5 daa.
Nybygg av småhusbebyggelse på Ingeberg i Hamar, felt B5
21 daa. Områderegulering er vedtatt.
Nybygg av omsorgssenter i Vestre Slidre
Det nye helsetunet skal ligge mellom eksisterende omsorgssenter, Bergtun og aktivitetssenteret Plassen. 4 omsorgsboliger i bofelleskap og 20 institusjonsplasser med tilleggsfunksjoner. I tillegg har senteret arealer for hjemmetjenesten, aktivitetsrom, seremonirom, vaskeri, produksjonskjøkken og arealer for kafé.
Nybygg av boligområde på Nes
12 eneboligtomter, ca 1000 m2. I midten og på Nordsiden av feltet er det større tomter som er tiltenkt to- og flermannsboliger. Disse er på 1,5, 2,0 og 3,6 daa.
Nybygg av boliger i Gran
16 tomter. Eneboliger med sekundærleilighet alternativt tomannsboliger.
Nybygg av boliger i Kongsvinger
Planområdet utgjør deler av gnr/bnr. 50/1, 50/2, 50/21 og 51/103. 25 eneboligtomter ligger i øvre vestre og midtre del av utbyggingsfeltet i Solbakken, mens en tomt for tomannsboliger og 2 tomter for konsentrert bebyggelse er lagt lengst sør.
Nybygg av boligområde i Hjellum, trinn 3
Totalt 136 boliger på feltet. Gnr/bnr: 181/1,37 og 183/21,12,5.
Nybygg av boliger i Hamar
18 da. Martodden B4. 5-7 etasjer. BREEAM-NOR sertifisering (Very Good).
Etablering av boligbebyggelse i forbindelse med bygging av dobbeltspor Kleverud-Sørli, Viksmølla i Stange
Boligbebyggelse med to blokker i fire etasjer og tre firemannsboliger i to etasjer.
Nybygg av til boliger til førstegangsetablerere og andre vanskeligstilte på boligmarkedet i Innbygda
Følgende bestemmelser gjelder: BBB1- Boligbebyggelse blokk •Innenfor dette området skal det oppføres flerleilighetsbygg. •Tillatt maks prosent bebygd areal (BYA) er 30 %. •Bebyggelsen kan være inntil tre etasjer, alternativt med underetasje i skrånende terreng. I skrånende terreng (gjennomsnittlig terrengfall innenfor huskroppen brattere enn 1:5) skal det benyttes hovedbygning med underetasje (-er). Sidebygning kan tillates med underetasje. •Garasjebygg og uthus tillates oppført i én etasje, eventuelt med underetasje der terrenget tillater det. Byggene skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge. •Det skal etableres felles oppsamlingsplass for renovasjon i området. Trysil kommune ønsker at det bygges minimum 18 leiligheter på denne tomta. 1/3 av leilighetene skal bygges som 3-roms leiligheter (med to soverom). BBB2- Boligbebyggelse blokk •Innenfor dette området skal det oppføres flerleilighetsbygg i form av to 4-mannsboliger. •Tillatt maks prosent bebygd areal (BYA) er 25 %. •Bebyggelsen kan være inntil to etasjer med underetasje i skrånende terreng. I skrånende terreng (gjennomsnittlig terrengfall innenfor huskroppen brattere enn 1:5) skal det benyttes hovedbygning med underetasje (-er). Sidebygning kan tillates med underetasje. •Garasjebygg og uthus tillates oppført i ´én etasje, eventuelt med underetasje der terrenget tillater det. Byggene skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge. Trysil kommune ønsker at det bygges åtte leiligheter, fire med tre soverom og fire med to soverom.
Nybygg av rekkehus i Ringsaker kommune
Leiligheter og rekkehus.
Nybygg av leiligheter i Stange
Gnr/bnr: 316/46, samt deler av gnr/bnr 439/10 og 318/2.
Nybygg av boligområde i Raufoss
Planlagt bebyggelse er tenkt i form av konsentrert småhusbebyggelse. Bebyggelsen vil bestå av tre firemannsboliger og 8 kjedede eneboliger
Nybygg av omsorgsboliger i Stange
2-4 etasjer. 70-80 leiligheter i to byggetrinn.
Ombygging til næring og studentboliger mm på Hunndalen i Gjøvik
Gnr/bnr: 69/865, 69/175, 69/845 og 69/820 mfl. Endre bruken av 2. og 3. etasje fra næring til kombinert næring, offentlig eller privat tjenesteyting, samt studentboliger. Det planlegges å legge til rette for inntil 20 studenthybler innenfor dagens bygningsvolum. Tilbygg av lager.
Nybygg av eneboliger i Hamar
Gjennomførelsetid: 8-12 måneder pr bolig. Funkisboliger.
Nybygg av eneboliger i Jessnes
Gjennomførelsetid: 6-8 måneder per bolig.
Nybygg av blokkbygg i Moelv
Gruva Harmoni vil bestå av 14 eierleiligheter med god standard. 12 av leilighetene får egen carport i eget fellesanlegg og det blir opparbeidet tilstrekkelig med gjesteparkering.
Nybygg av leiligheter på Leira i Valdres, trinn 2
Total prosjektkostnad ca 125 mill kr for 3 byggetrinn.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Løten, trinn 2
Bruker faste underentreprenører.
Nybygg av heldøgns omsorgsboliger for utviklingshemmede på Korsmo i Skarnes
Bygget skal føres opp i krysslaminert tre (KLT - Massivtre) med fjernvarme som varmeenergikilde og skal oppnå energiklasse A.
Nybygg av boliger på Berger Langmoens veg i Brumunddal
Første plan består av parkering resterende 3 etasjer er leiligheter.
Nybygg av boliger i Stange, B10
Totalt skal det bygges 300 boenheter i området. Prosjektet utføres i flere byggetrinn.
Nybygg av lavblokk i Skarnes
Gnr/bnr: 41/342, 41/136 og del av 41/393. 50-80 m2/bolig. Adresse: P.G Mangsetsveg 15-17.
Nybygg av firemannsboliger i Ringebu
2-4 etasjer. Ingen malingsarbeider.
Nybygg av boliger i Brumunddal
Rivning av bolighus som er i 2 etasjer og ca 200 kvm. Planområdet er på ca 1,6 dekar.
Nybygg av eneboliger i Namnå
Tomter for salg: Østmovegen 6, 9, 22, 30 og 42.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Stange
Regulering er godkjent. 12-15 enheter.
Nybygg av flerbolighus i Stange
1,5 etg på 2-mannsboliger.
Nybygg av eneboliger i Fåvang
Flyausa 4 gnr/bnr 95/82, 1070 m2. Flyausa 5 gnr/bnr 95/73, 1434 m2. Flyausa 6 gnr/bnr 95/81, 1128 m2. Flyausa 7 gnr/bnr 95/74, 1375 m2. Flyausa 8 gnr/bnr 95/80, 1227 m2. Flyausa 10 gnr/bnr 95/79, 1215 m2. Flyausa 11 gnr/bnr 95/76, 1190 m2. Flyausa 12 gnr/bnr 95/78, 1200 m2. Flyausa 13 gnr/bnr 95/77, 1037 m2.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Brumunddal
Prosjektet vil bestå av tre moderne eneboliger og tre vertikaldelte tomannsboliger (totalt 9 boenheter). Gjennomførelsetid: 6-8 måneder per bolig.
Nybygg av eneboliger i Bergesida, Kirkenær
Tomter for salg: 1 tomt Granstien, 2 tomter Furustien, 1 tomt Lyngvegen, 1 tomt Konglevegen, 2 tomter Mosevegen.
Nybygg av eneboliger i Ringebu
Gnr/bnr: 49/209 1000 m2, 49/210 900 m2, 49/211 1200 m2, 49/212 1200 m2, 49/213 1200 m2, 49/214 1200 m2, 49/215 1300 m2, 49/216 1400 m2.
Nybygg av eneboliger og kjedet eneboliger i Jessnes, Furunes, trinn 2
Totalt skal det bygges 42 boenheter på området. 5 boenheter er bygd i trinn 1. Trinn 2= 7-8 boenheter fordelt på 3-4 stk eneboliger i kjede og 4 funkis eneboliger.
Nybygg av eneboliger i Austevatn
Byggeklare tomter. Tomter for salg: Sollia 8, gnr/bnr 54/284, 774 m2. Sollia 10, gnr/bnr 54/285, 988 m2. Sollia 14, gnr/bnr 54/287, 1078 m2. Sollia 16, gnr/bnr 54/288, 1032 m2. Sollia 7, gnr/bnr 54/289, 778 m2. Sollia 11, gnr/bnr 54/291, 838 m2. Sollia 12, gnr/bnr 54/286, 1095 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.