Alle aktuelle boligprosjekter i Innlandet fylke

Nybygg av bolig-, og næringsbygg i Elverum
40 dekar. 60.000-80.000 m2.
Nytt fritidsområde på Brøttum i Ringsaker
Alle aktører engasjeres via direkte forespørsel. Ønsker ingen henvendelser. Minst 200 hytter, båthavn for 300 båter, restaurant, løypebaner, sandstrender mm. planlegges. Ytterligere informasjon foreligger ikke. Oppstart infrastruktur; sommeren 2012.
Nybygg av næring, boliger, kontor og bensinstasjon i Hamar
Planen legger til rette for kvattalsbebyggelse i 4-8 etasjer med bolig og næring (ca. 260 nye boenheter), samt infartsparkering med 200 plasser.
Nybygg av boliger i Gjøvik
250-350 boliger.
Nybygg av leiligheter og næring ved Briskebyen stadion i Hamar kommune
Skogvegen 10 og Brugata 56. 4-9 etasjer. Rivning av 2 næringsbygg. Gnr/bnr: 1/1577, 1/5874, 1/1585, 1/2808, 1/1519, 1/2817, 1/5104, 1/1562, 1/1540, 1/6005 1/1557, 1/5947, 1/5417, 1/2778, 1/7638, 1/3024, 1/4049, 1/1415, 1/1414, 1/1551, 1/1539.
Nybygg av boliger på Ankerløkka i Hamar
Kvartalsbebyggelse med boligblokker 3-5 etasjer anslått til ca. 155 nye boenheter. Tilbaketrukket øverste etasje. 12,5 daa tomt.
Nybygg av boliger og næring i Gjøvik
Kvartal 17. Totalt bruksareal (BRA) er anslått til ca. 10.000m2 bolig og ca. 500m2 næring. Blokk A blir på fem etasjer. Blokk B har fire etasjer.
Nybygg av hytter i Etnedal
Gnr/bnr: 33/7, 33/18, 33/24, 33/27, 33/28, 33/33 og 34/12.
Nybygg av leiligheter i Lillehammer
Gnr/bnr: 200/691 og 84.
Nybygg av bolig- og kontorblokk i Hamar, trinn 6-8
Gnr/bnr: 1/7491, 1/7635, 1/3966, 1/3967, 1/3969, 1/1550, 1/1480, 1/4453, 1/423 og 1/3815. Planområde: ca 29 daa. Trinn 6-8 inneholder 2 boligblokker og 1 kontorblokk.
Nybygg av studenthybler i Elverum
Ca 7,6 daa. Gaupevegen 1, Jegerstien 7 og Elgvegen 2A. Gnr/bnr: 13/822, 823 og 824 m.fl.
Nybygg av leiligheter i Stange
Felt BBB. Gnr/bnr: 6/98 og 6/466. 5-6 etasjer.
Nybygg av flerbolighus i Gjøvik
Området kring lokstallområdet.
Nybygg av studenthybel og p-hus/parkeringskjeller i Gjøvik
Kombinert soverom og oppholdsrom med kjøkkenkrok og bad. 7-9 etasjert. 400-500 leiligheter.
Nybygg av hytteområde på Bergset i Rendalen
Deler vil selges til privatpersoner. Gnr/bnr 9/152,173,176,10/55,11/5,12/1.
Nybygg av boligområde i Elverum, trinn 1
Totalt skal det bygges 3 boligblokker og "Townhouse" på tomten. Trinn 1 omfatter 2 boligblokker. Trinn 2 kan bygges når gammel svømmehall er revet. Gnr/bnr: 28/145 del av 28/426, 9.
Nybygg av hytter i Eidskog
Vestmarkavegen 1165, 1167 og 1169. Gnr/bnr. 9/41, 9/56, 9/74, 9/29 og 75/11.
Etablering av boliger på tomt for gamle Myra barnehage i Gausdal
Gnr/bnr: 213/1, 213/80, 213/59, 213/43, 213/45 og 213/47.
Nybygg av leiligheter mm på Beitostølen i Øystre Slidre
Gnr/bnr: 3/45, 49, 217, 228, 466, 939, 1188, 1190 og 1295. Skibru over fv. 51.
Nybygg av hytteområde på Bergset i Rendalen
Deler vil selges til privatpersoner. Gnr/bnr: 9/152,173,176,10/55,11/5,12/1.
Nybygg av leiligheter for eldre mm på Melkebaren-tomta i Brumunddal, trinn 1
Gnr/bnr 685/88,124 og 61. Seniorboliger med fellesfunksjoner, slik som verksted, kjøkken, allrom, tak terrasser mm. , med næring i 1. etasje og delvis i 2. etasje.
Nybygg av hytteområde i Lygna Jaren
Klimavennlig hyttefelt.
Nybygg av modulbaserte boliger i Innlandet
Grønn profil med lavt energiforbruk. Alle byggematerialene er i all hovedsak norske. Et særtrekk ved byggemetoden er søyleføringer i hvert hjørne og fundament bare under søylene. Plate på mark og ordinær grunnmur er derfor ikke nødvendig. Tak, gulv og hele moduler kan bygges på bakkeplan og løftes opp mellom søylene til rett nivå. Bærekonstruksjonen er prefabrikert i 48x200 og 48x300 i smal limtre, pakket og merket iflg. digitaliserte tegninger. Den fleksible konstruksjonen gjør det mulig med individuell tilpasning av både bredde, lengde og høyde. Tak og gulv leveres i håndterbare elementer med isolasjon pålimt kryssfinèr. Halvtung rockwool i tykkelse 300 mm gir U-verdi. 0,11 W/m2 og energibehov på ca 500W i en 60 m2 bolig. Teknisk sett er det nå mulig å levere energinøytrale boliger med solcelleanlegg og batteri. 3m brede moduler kan transporteres uten dispensasjon.
Nybygg av boligområde i Lillehammer
Hensikten med planen er å legge til rette for at tidligere Ekrom skole skal bli omregulert til konsentrert boligbebyggelse, med ønsket utnyttingsgrad på inntil BYA=50 %.
Nybygg av boligområde og infrastruktur i Lillehammer
Planområde: 82 daa. Delt i to områder.
Nybygg av omsorgssenter i Vestre Slidre
Det nye helsetunet skal ligge mellom eksisterende omsorgssenter, Bergtun og aktivitetssenteret Plassen. 4 omsorgsboliger i bofelleskap og 20 institusjonsplasser med tilleggsfunksjoner. I tillegg har senteret arealer for hjemmetjenesten, aktivitetsrom, seremonirom, vaskeri, produksjonskjøkken og arealer for kafé.
Nybygg av fritidsboliger i Etnedal
30-40 boenheter. Mellom Frugseth og Elvesæter. Gnr/bnr: 34/3, 12.
Nybygg av boliger i Hamar
Boligbebyggelse, eventuelt i kombinasjon med forretning og annen privat eller offentlig tjenesteyting.
Nybygg av leiligheter på Nydal i Ringsaker
Bygg A og B med fellesparkeringskjeller.
Nybygg av boligområde i Elverum, trinn 2
Totalt skal det bygges 3 boligblokker og "Townhouse" på tomten. Trinn 1 omfatter 2 boligblokker. Trinn 2 kan bygges når gammel svømmehall er revet. Gnr/bnr: 28/145 del av 28/426, 9.
Nybygg av leiligheter og næring i Hamar
Seminargata 31 og Østregate 1 - 3. 40-50 leiligheter.
Nybygg av boliger ved Røset gård i Ringsaker
Ca 34 daa. Eneboliger, rekkehus og/eller flermannsboliger.
Nybygg av boligområde i Lillehammer
Gnr/bnr: 43/24, 43/73, 43/140 og 43/202. Planområde: 10 daa.
Nybygg av leilighetsbygg i Hamar, trinn 1
Gnr/bnr: 1/7491, 1/7635, 1/3966, 1/3967, 1/3969, 1/1550, 1/1480, 1/4453, 1/423 og 1/3815. Planområde: ca 29 daa. 25-30 boenheter.
Nybygg av leilighetsbygg i Hamar, trinn 2
Gnr/bnr: 1/7491, 1/7635, 1/3966, 1/3967, 1/3969, 1/1550, 1/1480, 1/4453, 1/423 og 1/3815. Planområde: ca 29 daa. Ca. 30 boenheter.
Nybygg av leilighetsbygg i Hamar, trinn 3
Gnr/bnr: 1/7491, 1/7635, 1/3966, 1/3967, 1/3969, 1/1550, 1/1480, 1/4453, 1/423 og 1/3815. Planområde: ca 29 daa. Ca. 30 boenheter.
Nybygg av leilighetsbygg i Hamar, trinn 4
Gnr/bnr: 1/7491, 1/7635, 1/3966, 1/3967, 1/3969, 1/1550, 1/1480, 1/4453, 1/423 og 1/3815. Planområde: ca 29 daa. Ca. 30 boenheter.
Nybygg av leilighetsbygg i Hamar, trinn 5
Gnr/bnr: 1/7491, 1/7635, 1/3966, 1/3967, 1/3969, 1/1550, 1/1480, 1/4453, 1/423 og 1/3815. Planområde: ca 29 daa. Ca. 30 boenheter.
Nybygg av fritidsboliger i Nord-Aurdal kommune
Etablering av fritidsboliger med atkomstveger, parkering og område for ny trafo, skiløype/turveg, foruten friluftsområde.
Nybygg av leiligheter i Hamar, trinn 2-3
Felles parkeringskjeller for trinn 1-3. Aluvegen 91 og 93. Gnr/bnr: 1/4782, 1862.
Nybygg av boliger i Gjøvik, trinn II
Ca 40 stk boenheter fordelt på ene,-tomanns og firemannsboliger.
Nybygg av leiligheter i Lillehammer
Gnr/bnr: 53/90 og 53/220.
Nybygg av boligområde i Hjellum, trinn 3
Totalt 136 boliger på feltet. Gnr/bnr: 181/1,37 og 183/21,12,5.
Nybygg av boliger i Hamar
18 da. Martodden B4. 5-7 etasjer. BREEAM-NOR sertifisering (Very Good).
Nybygg av hytter og leilighetsbebyggelse samt næring mm på Beitostølen
Gnr/bnr: 3/3, 3/7, 3/367, 3/13, 3/998, 3/1235, 3/15, 3/343 og 3/680.
Nybygg av hytteområde inkl. infrastruktur ved Tolga
Prosjektet ligger på vent. Fremdrift ikke avklart. Antatt byggestart. Ca 100 hytter fordelt på 5 områder.
Nybygg av utleiehytter i Sjusjøen
Ca 40-60 stk hytter. Kan oppføres i 2 og 3 etasjer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.