Alle aktuelle boligprosjekter i Innlandet fylke

Nybygg av boliger og næring m.m i Leiret i Elverum
Elvarheimgata 18 og Storgata 5, 7 og 9. Gnr. 28 / bnr. 50, 587 og 1136 og gnr. 29 / bnr. 3 og 27. 4-8 etasjer.
Nybygg av sentrumsformål i Skarnes
Gnr/bnr: 41/2, 41/47, 41/203, 41/279 og deler av 41/31 og 105/16.
Nybygg av boliger og næring i Gjøvik
Kvartal 17. Prosjektet består av totalt 11.255 m2; 8645 m2 bolig, 560 m2 næring og 4050 m2 parkering. Blokk A blir på fem etasjer. Blokk B har fire etasjer.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Lillehammer, trinn 2 m.fl.
Nærsenter, barnehage og 350 nye boliger.
Nybygg av boligkvartal i Lillehammer
3-4 etasjer. Kvartal 10B, gamle brannstasjon. 1250 m2 næring Gnr/bnr: 200/4, 5, 9, 10, 113, 109, 160, 252, 254, 276, 278, 1247, 272, 1192, 1409, 1622 og 1901.
Nybygg av leiligheter i Lillehammer
Gnr/bnr: 200/691 og 84.
Nybygg av rekkehus i Elverum
Planområde: 10,5 dekar.
Nybygg av studenthybler og p-hus/parkeringskjeller i Gjøvik
Kombinert soverom og oppholdsrom med kjøkkenkrok og bad. Det er vurdert å bygge fellesrom mellom blokkene, og eventuelt kontor/næringslokaler i form av legekontor/psykolog i første og muligens i andre. Delfelt BB2
Nybygg av seniorboliger i Stange
2-4 etasjer. 60 leiligheter i to byggetrinn. Seniorboliger samt fellesrom, badehus og brygge.
Nybygg av fritidsboligområde i Ringebu, trinn 1
Totalt skal det bygges ut ca. 99 boenheter på området fordelt på 3 byggetrinn. Trinn 1 består av 8-9 hus.
Nybygg av boligområde på Nes
12 eneboligtomter, ca 1000 m2. I midten og på Nordsiden av feltet er det større tomter som er tiltenkt to- og flermannsboliger. Disse er på 1,5, 2,0 og 3,6 daa.
Nybygg av leiligheter og forretning i Lillehammer
Ca 50-60 leiligheter. Gnr/bnr: 200/430, 488. Adresse: Storgata 132/136/138.
Nybygg av boliger i Gjøvik, trinn II
Ca 40 stk boenheter fordelt på ene,-tomanns og firemannsboliger.
Nybygg av boligområde i Hjellum, trinn 3
Totalt 136 boliger på feltet. Gnr/bnr: 181/1,37 og 183/21,12,5.
Nybygg av befelskvarter i Rena leir
Badekabiner: Probad AS 2 etasjer+ loft
Nybygg av eneboliger i Tolga
Tomter for salg: BF 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 27, 28, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40 og 41.
Nybygg av fritidsbebyggelse på Kvitfjell i Ringebu
Konsentrert utbygging av leiligheter/to-manns boliger eller frittliggende fritidsboliger.
Nybygg av eneboliger i Hamar
Olav Myntmesters gate 25-39. Gnr. 1 Bnr. 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7685 og 7686. Gjennomførelsetid: 8-12 måneder pr bolig. Funkisboliger.
Utvidelse av boligområde i Fagernes
Ca. 20 eneboligtomter, og 2-3 boligtomter for 1-4 enheter.
Riving og nybygg av omsorgssenter i Hunndalen
Omsorgsboliger for 6 personer.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Torke, trinn 2
Totalt 94 boenheter fordelt på 8-9 trinn.
Nybygg av eneboliger i Os
Tomtestørrelse: 1,0-1,5 daa. 6 tomter gjenstår. Infrastruktur er ferdigbygd.
Nybygg av eneboliger i Gardvik
Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Gardvik
Byggeklare tomter. Totalt er det 15 boligtomter på feltet.
Tilbygg av omsorgsboliger i Kapp
Reguleres sammen med Smørvika boligområde.
Nybygg av hybler i Mesnlia
4 hybler i 3 byggnoder.
Nybygg av eneboliger i Bruvoll
Byggeklare tomter. 7 boligtomter totalt på feltet.
Nybygg av boligfelt i Alvdal kommune
Byggeklare tomter. Tomtestørrelse: ca. 900 m2.
Nybygg av eneboliger i Vingelen
3 kommunale tomter. Det er i tillegg 1 privat tomt som er ubebygd.
Nybygg av leiligheter i Hamar kommune
Planområdet er på ca. 2,5 daa og ligger innenfor gnr/bnr 1/1053 og 1/914, og deler av 1/7496, 0/0 (kommunal veg) og 1/809.
Nybygg av eneboliger i Hodalen
Spredt bebyggelse.
Nybygg av boliger i Sør-Fron kommune
Gnr/Bnr: 55/33, 55/39, 55/72, 51/87 og 50/96.
Nybygg av eneboliger i Namnå
Tomter for salg: Østmovegen 6, 9, 22, 30 og 42.
Nybygg av eneboliger i Grantevet, Tolga
LNFR-spredt boligbebyggelse.
Nybygg av eneboliger i Holøyen
LNFR-spredt boligbebyggelse.
Nybygg av tremannsboliger i Næroset, felt BF7
Adresse: Sagmovegen 16, 18 og 20. Areal per bolig: BRA: bolig: 109.5 m2. BRA: garasje/bod: 45.0 m2. BYA: 183.0 m2.
Nybygg av boliger i Vågå, trinn 2
Riving av et bygg. Oppføring av to bustader (1x65 m2, 1x85 m2).
Gjenoppbygning av tomannsbolig etter brann i Elverum
To boenheter á ca. 55 m² sammensatt i ett bygg med tilkobling mot tilstøtende bygg. I tillegg kommer utvendig takoverbygget platting på ca. 27 m² langs ene langsiden, samt en delvis takoverbygget terrasse/platting på ca. 10 m² for hver boenhet.
Etablering av fjernvarme for bofellesskap i Stange kommune
Fra direkte elektrisk oppvarming til vannbåren oppvarming basert på ny fjernvarme.
Nybygg av utebod-/garasje i Ringebu
Det er behov for en garasje slik at biler kan tines pga snø som pakker seg i hjulkapslene, samt innvendig vedlikehold som vasking og støvsuging. I 2022 har fire beboere elektriske scootere som bør ha en plassering under tak eller inne. Det er behov for stor utebod til passasjersykler og annet utstyr. Det er ikke nok lagringsplass til dette inne eller ute i dag.
Etablering av solcelleanlegg på omsorgssenter i Ringebu
Prosjekt fra Økonomiplan 2023-2026.
Etablering av sprinkleranlegg i omsorgsbolig i Tretten
Sprinkling av resterende bygningsmasse.
Konsulentoppdrag for tilstandsvurdering og areal- og funksjonsanalyse av helse og omsorgsbygg i Lillehammer
Analyse av 5 omsorgsbygg for å få kartlagt om det er muligheter for etablere flere plasser ved noen av disse: Lillehammer helsehus, Horsters Minde bo- og servicesenter, Søre Ål bo- og servicesenter, Gartnerhagen 6 HDO, Gartnerhagen 6 og Skårsetlia bo- og servicesenter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.