Alle aktuelle boligprosjekter i Etnedal

Nybygg av hytter i Etnedal
Gnr/bnr: 33/7, 33/18, 33/24, 33/27, 33/28, 33/33 og 34/12.
Nybygg av fritidsboliger i Etnedal
30-40 boenheter. Mellom Frugseth og Elvesæter. Gnr/bnr: 34/3, 12.
Nybygg av fritidsbebyggelse i Etnedal
Grunneier: Ulf Tonerud. 10-15 hytter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.