Alle aktuelle boligprosjekter i Kongsvinger

Etablering av tørr-rør sprinkelanlegg i loftsrom i bygninger i Kongsvinger
Totalt 10 bygninger er definert som prioritert 1 og opsjon på 9 bygninger som er definert som prioritert 2.
Etablering av reservekraftaggregat på demenssenter i Kongsvinger kommune
Levering og installering av reservekraftaggregat ved Skyrud demenssenter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.