Alle aktuelle boligprosjekter i Nord-Fron

Nybygg av eneboliger på Vinstra
Tomter for salg: Brenngeilen tomt nr 2, Brenngeilen tomt nr 5.
Nybygg av eneboliger på Vinstra
Tomter for salg: Elvesuset 6, 1064 m2. Kloveberget 7, 1010 m.
Tilbygg av omsorgsboliger i Nord-Fron kommune
Tilbygget skal oppføres i samme stil som eksisterende boliger i Givravegen 3.
Riving av bolighus i Nord-Fron kommune
I forbindelse med tiltak i Vinstra park, skal Nord-Fron kommune rive et bolighus i Gamle Skåbuvegen 13. Tilhørende gjerder, murer, VA-nett og annet bygningsmessig rives og eiendommene ryddes for alt avfall, materiell m.v. Området hvor bygget står, skal gjenfylles og planeres tilpasset terrenget rundt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.