Alle aktuelle boligprosjekter i Ringsaker

Nybygg av leiligheter og næringsarealer i Tårn Parken i Brumunddal, trinn 1
Næringslokaler og parkeringsanlegg i første etasje. Grøntareal på toppen.
Nybygg av boligområde i Jessnes, Furunes, trinn 3 mfl
Totalt skal det bygges 42 boenheter på området. 5 boenheter er bygd i trinn 1 og 7-8 boenheter i trinn 2.
Nybygg av rekkehus i Ringsaker kommune
Leiligheter og rekkehus.
Nybygg av boliger i Ringsaker
20 eneboliger og 4 tomannsboliger.
Nybygg av eneboliger i Jessnes
Gjennomførelsetid: 6-8 måneder per bolig.
Nybygg av blokkbygg i Moelv
Gruva Harmoni vil bestå av 14 eierleiligheter med god standard. 12 av leilighetene får egen carport i eget fellesanlegg og det blir opparbeidet tilstrekkelig med gjesteparkering.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Brumunddal
Prosjektet vil bestå av tre moderne eneboliger og tre vertikaldelte tomannsboliger (totalt 9 boenheter). Gjennomførelsetid: 6-8 måneder per bolig.
Nybygg av eneboliger og kjedet eneboliger i Jessnes, Furunes, trinn 2
Totalt skal det bygges 42 boenheter på området. 5 boenheter er bygd i trinn 1. Trinn 2= 7-8 boenheter fordelt på 3-4 stk eneboliger i kjede og 4 funkis eneboliger.
Riving av uthus og nybygg av eneboliger i Ringsaker
Endringen gjelder Smedsbergvegen 46 (gnr/bnr 742/17) og Storenga 27 (gnr/bnr 742/130). Planen omfatter riving av uthus og nybygg av fire nye eneboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.