Alle aktuelle boligprosjekter i Ringsaker

Nybygg av boligområde i Næroset
27 eneboliger, 7 tomannsboliger og 6 leilighetsbygg.
Nybygg av eneboliger i Jessnes
Gjennomførelsetid: 6-8 måneder per bolig.
Nybygg av kjedet eneboliger i Brumunddal
Gnr/bnr: 689/261, 689/262, 689/264 m.fl.
Nybygg av tomanns- og eneboliger i Brumunddal
2 stk tomannsboliger og 2 eneboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.