Alle aktuelle boligprosjekter i Ringsaker

Nytt fritidsområde på Brøttum i Ringsaker
Alle aktører engasjeres via direkte forespørsel. Ønsker ingen henvendelser. Minst 200 hytter, båthavn for 300 båter, restaurant, løypebaner, sandstrender mm. planlegges. Ytterligere informasjon foreligger ikke. Oppstart infrastruktur; sommeren 2012.
Nybygg av leiligheter og næringsarealer i Tårn Parken i Brumunddal, trinn 1
50- 60 leiligheter i trinn 1. Totalt 90 leiligheter. Næringslokaler og parkeringsanlegg i første etasje. Grøntareal på toppen.
Nybygg av leiligheter for eldre mm på Melkebaren-tomta i Brumunddal, trinn 1
Gnr/bnr 685/88,124 og 61. Seniorboliger med fellesfunksjoner, slik som verksted, kjøkken, allrom, tak terrasser mm. , med næring i 1. etasje og delvis i 2. etasje.
Nybygg av modulbaserte boliger i Innlandet
Grønn profil med lavt energiforbruk. Alle byggematerialene er i all hovedsak norske. Et særtrekk ved byggemetoden er søyleføringer i hvert hjørne og fundament bare under søylene. Plate på mark og ordinær grunnmur er derfor ikke nødvendig. Tak, gulv og hele moduler kan bygges på bakkeplan og løftes opp mellom søylene til rett nivå. Bærekonstruksjonen er prefabrikert i 48x200 og 48x300 i smal limtre, pakket og merket iflg. digitaliserte tegninger. Den fleksible konstruksjonen gjør det mulig med individuell tilpasning av både bredde, lengde og høyde. Tak og gulv leveres i håndterbare elementer med isolasjon pålimt kryssfinèr. Halvtung rockwool i tykkelse 300 mm gir U-verdi. 0,11 W/m2 og energibehov på ca 500W i en 60 m2 bolig. Teknisk sett er det nå mulig å levere energinøytrale boliger med solcelleanlegg og batteri. 3m brede moduler kan transporteres uten dispensasjon.
Nybygg av leiligheter på Nydal i Ringsaker
Bygg A og B med fellesparkeringskjeller.
Nybygg av boliger ved Røset gård i Ringsaker
Ca 34 daa. Eneboliger, rekkehus og/eller flermannsboliger.
Nybygg av boliger og næringsarealer i Næroset
Totalt ca. 1,5-2 mål næringsareal på området og plass for ca. 40 boenheter. Næring i 1 etasje og boliger i 2-3 etasje.
Nybygg av utleiehytter i Sjusjøen
Ca 40-60 stk hytter. Kan oppføres i 2 og 3 etasjer.
Nybygg av rekkehus i Ringsaker kommune
Leiligheter og rekkehus.
Ombygg av bo- og aktivitetssenter i Moelv
Fra forslag til budsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.