Alle aktuelle boligprosjekter i Vestre Toten

Nybygg av boligområde i Raufoss
Planlagt bebyggelse er tenkt i form av konsentrert småhusbebyggelse. Bebyggelsen vil bestå av tre firemannsboliger og 8 kjedede eneboliger

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.