Alle aktuelle boligprosjekter i Vestre Toten

Nybygg av boliger i Vestre Toten
Ca 292 daa. Gnr/bnr: 142/319, 142/320 m.fl 1-4 etasjer.
Nybygg av boligområde i Raufoss
Planlagt bebyggelse er tenkt i form av konsentrert småhusbebyggelse. Bebyggelsen vil bestå av tre firemannsboliger og 8 kjedede eneboliger
Nybygg og ombygg av boliger i Raufoss
Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 185/48, 185/31, 185/47. Projektet kommer att deles opp i flere projekter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.