Alle aktuelle boligprosjekter i Nord-Aurdal

Nybygg av fritidsboliger i Nord-Aurdal kommune
Etablering av fritidsboliger med atkomstveger, parkering og område for ny trafo, skiløype/turveg, foruten friluftsområde.
Nybygg av leiligheter og næring i Fagernes
Gnr. 25 bnr. 133, 170, 222 m.fl.
Nybygg av leiligheter på Leira i Valdres, trinn 1
Total prosjektkostnad ca 125 mill kr for 3 byggetrinn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.