Alle aktuelle boligprosjekter i Gran

Nybygg av hytteområde i Lygna Jaren
Klimavennlig hyttefelt.
Nybygg av heldøgns bemannet bolig i Brandbu
2 mill. kr 2027, 28 mill kr 2028. Tidligere prosjektnavn Boligplan - heldøgns bemannet bolig Gran.
Nybygg av heldøgns bemannet bolig i Brandbu
0,5 mill kr 2023, 13 mill kr 2024, 13,5 mill kr 2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.