Alle aktuelle boligprosjekter i Stange

Nybygg av flerbolighus og eneboliger i Stange
Godkjent regulering. Ca. 100 enheter.
Nybygg av omsorgsboliger i Stange
2-4 etasjer. 70-80 leiligheter i to byggetrinn.
Nybygg av leiligheter i Stange
Gnr/bnr: 316/46, samt deler av gnr/bnr 439/10 og 318/2.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Stange
Regulering er godkjent. 12-15 enheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.