Alle aktuelle boligprosjekter i Stange

Nybygg av seniorboliger i Stange
2-4 etasjer. 60 leiligheter i to byggetrinn. Seniorboliger samt fellesrom, badehus og brygge.
Etablering av fjernvarme for bofellesskap i Stange kommune
Fra direkte elektrisk oppvarming til vannbåren oppvarming basert på ny fjernvarme.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.