Alle aktuelle boligprosjekter i Lillehammer

Nybygg av leiligheter i Lillehammer
Gnr/bnr: 200/691 og 84.
Nybygg av boligområde i Lillehammer
Hensikten med planen er å legge til rette for at tidligere Ekrom skole skal bli omregulert til konsentrert boligbebyggelse, med ønsket utnyttingsgrad på inntil BYA=50 %.
Nybygg av boligområde og infrastruktur i Lillehammer
Planområde: 82 daa. Delt i to områder.
Nybygg av boligområde i Lillehammer
Gnr/bnr: 43/24, 43/73, 43/140 og 43/202. Planområde: 10 daa.
Nybygg av leiligheter i Lillehammer
Gnr/bnr: 53/90 og 53/220.
Nybygg av hytter i Lillehammer
15-20 stk hyttetomter.
Utskifting av sikringsskap i boliger i Lillehammer
Utskifting av sikringsskap i 16 av Forsvarsbyggs boliger i Lillehammer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.