Alle aktuelle boligprosjekter i Elverum

Nybygg av ene- tomanns- og flermannsboliger i Elverum
Ferdigregulert. 15 tomter, fordelt på ene-, tomanns-, og firemannsboliger. Planområdet er på ca. 28 daa. Private grunneiere. GNR/BNR: 46/9, 35/12, 36/36 mfl.
Nybygg av boligområde i Elverum
Gnr/bnr: 31/121, 31/192, 31/17 og 31/1027. Planområdet er ca. 3,7 mål. Byggeklare tomter. Minimum 8 boenheter. Privat grunneier: Toril Røkeberg og Harald Moe Røgeberg.
Nybygg av eneboliger på Ydalir i Elverum
Gjenstår 2 tomter. Gnr/Bnr: 31/1313, 1383.
Gjenoppbygning av tomannsbolig etter brann i Elverum
To boenheter á ca. 55 m² sammensatt i ett bygg med tilkobling mot tilstøtende bygg. I tillegg kommer utvendig takoverbygget platting på ca. 27 m² langs ene langsiden, samt en delvis takoverbygget terrasse/platting på ca. 10 m² for hver boenhet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.