Alle aktuelle byggeprosjekter i Akershus fylke

Asker (29)
Bærum (75)
Eidsvoll (14)
Enebakk (10)
Frogn (8)
Gjerdrum (6)
Hurdal (4)
Jevnaker (4)
Lunner (6)
Lørenskog (12)
Nannestad (15)
Nes (6)
Nesodden (13)
Nittedal (10)
Rælingen (6)
Ullensaker (34)
Vestby (14)
Ås (12)
Ny T-banestasjon på Fornebubanen
Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. 105 000 m3 betong. 30 000 m3 fylling av løsmasser. 4 200 m fastspor. Inneholder heiser, rulletrapper, traverskran. Samtidighet med K3 og K6.
Ny Gjønnestunnel på E18 Vestkorridoren Lysaker-Ramstadsletta, E105
Bygging av 1500 av den i alt 1950 meter lange Gjønnestunnelen samt lokalveisystem ved Gjønnes. Resten av Gjønnestunnelen (450 meter) inngår i hovedentreprise E102 Fornebukrysset-Strand. Gjønnestunnelen i Bærum kommune er ny fylkesvegforbindelse mellom Gjønnes og E18 ved Strand med videre forbindelse til Fornebu.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. Plattformens dybde under terreng 30 m. Antall oppganger til terreng: 1. Antall heiser fra plattform: 2. Antall rulletrapper fra plattform: 3. Antall kubikk betong: 20.000 m3 inkl. vanntett støp.
Nybygg av forretning, lager, kontor og lett industri m.m. ved Dal/Råholt i Eidsvoll kommune
106 mål. Eiendommen (Gnr. 90, bnr. 1 i Eidsvoll kommune) består av ca. 106 277 m² utviklingstomt og en mindre veiteig på ca. 415 m² langs E6 ved Letohallen på Eidsvoll. Eiendommen har god eksponering mot E6, med ca. 500 meter til av og påkjøring.
Nybygg av studentboliger i Ås
Trinn 1 består av: Nybygg av 4 hus 8.160 m2 Parkeringskjeller: 2.698 m2 Trafostasjon. Byggestart: Oktober 2024 Byggetid: 18 måneder. Trinn 2 består av: Nybygg av 4 hus. 7 eksisterende rivingsklare bygg som skal bygges opp på nytt.
Nybygg av psykiatrisykehus på Ila i Bærum
Nybygg av regional sikkerhetsavdeling, sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Nybygg av leiligheter og næring m.m ved Slemmestad i Røyken, trinn 1
38/464, 491, 492, 542, 543 mfl. Totalt ca. 400 leiligheter og 16.000 m2 næring. Vaterlandsveien 1 m.fl. Asker kommune er leietakere for næringsbygg på prosjektet.
Ny- og ombygg av stadion og idrettspark på Nadderud i Bekkestua
Stadion vil ha sitteplasser til minimum 8.000 tilskuere
Nybygg av boliger på Bjørkelangen i Aurskog-Høland
Ca. 250 eneboliger og resterende 150 enheter er fordelt på to-mannsboliger og rekkehus.
Nygbygg av boligområde i Nes kommune
Gnr/bnr 65/27 m.fl. B2 Ca. 130 småhus og 105 leiligheter til sammen ca. 235 enheter.
Nybygg av boliger i Bærum
Blandede boliger for omsorgstrengende, førstegangskjøpere, startlånmottakere og ordinære kjøpere.
Nybygg av boliger i Hurdal kommune
42 mål. Alt skal bygges rundt flere tun med rekkehus, flermannsboliger og lavblokker over garasjekjeller. Maksimalt ca. 200 boliger. Gnr./bnr 18/82,17/92, 19/103 samt 17/32 og 17/79. Deler av gnr./bnr 49/9,17/101,16/46, 17/95, 17/9, 17/87, 17/6 og 17/115 i
Nybygg av boliger i Ås kommune
Prosjektet vil bestå av rekkehus og atriumhus i trebebyggelse i størrelse fra omtrent 74 kvadratmeter til rundt 185 kvadratmeter, med forskjellige fasademateriell. Totalt 138 leiligheter fordelt på 2 byggetrinn på felt B2.
Nybygg av leiligheter i Stabekk
3-5 etasjer. Professor Kohts vei 77-87.
Fornyelse av transformatorstasjon i Hølen
Eksisterende 420 kV GIS-anlegg skal ersettes, som nytt gassisolert anlegg. Tilstand til eksisterende 300 kV AIS-anlegg er vudert.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. Antall oppganger til terreng: 2 stk. Plattformens dybde under terreng 23 m Antall heiser fra plattform 5. Antall rulletrapper fra plattform 3. Antall kubikk betong: 11.000 m3.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. Antall oppganger til terreng: 2. Plattformens dybde under terreng 25 m. Antall kubikk betong: 12.000 m3 inkl. vanntett støp.
Nybygg av boliger og næring i Sandvika
BREEAM NOR Excellent. Bygg A, B og C.
Omlegging av spillvannsledning og pumpestasjon i Lørenskog
En høy andel av spillvannsnettet i området Fjellhamarskogen/Langgrunna er et aldrende fellessystem og består hovedsakelig av betongrør. Prosjektet forventes ferdigstilt innen utløpet av 2024.
Riving av kontor/lager og nybygg av leiligheter og rekkehus på Haslum i Bærum
Skanska planlegger å bygge 50 leiligheter fordelt på tre blokker i 3-4 etasjer samt 28 rekkehus over et underjordisk parkeringsanlegg. Eiendommen har tidligere vært en teglfabrikk.
Nybygg av leiligheter i Vestby Kommune, trinn 2 m.fl.
Totalt 200 leiligheter i 14 blokker.
Oppgradering av vann- og avløpsanlegg i Nittedal kommune
Det skal legges ny hovedavløpsledning gjennom Nittedal, fra Slattum til Åneby, og det skal på store deler av strekket legges ny hovedvannledning for NRV. I dette prosjektet legges det til rette for å benytte både no-dig og konvensjonell grøftegraving.
Nybygg av boliger i Ullensaker
13,2 dekar. Totalt cirka 700 boliger på feltet. Bebyggelsen vil bli variert med rekkehus og lavblokker på 2–4 etasjer, samt blokker opp til 7 etasjer. Tillatt bruksareal over terreng er samlet på ca. 30 500 kvm. Planarbeidet vil ha fokus på grønne kvaliteter og barne- og familievennlige uteoppholdsarealer.
Nybygg av leiligheter på Kløfta i Ullensaker, trinn 4-6
Gnr/bnr: 20/16, 20 og 995. Samarbeidsprosjekt mellom OBOS og OBOS Block Watne.
Nybygg av boliger, forretning og tjenesteyting i Ås kommune
Forretning/tjenesteyting i 1. etasje.
Nybygg av leiligheter i Nittedal, trinn 2
Planlagt byggehøyde 3-6 etasjer. Gnr/bnr: 14/2, 14/1256, 14/1257, 14/1258, 14/1261, 14/1262, 14/1266, 14/1308, 14/646 og 214/47.
Nybygg av blokkleiligheter på Skårer vest i Lørenskog, trinn 7
4-7 etasjer. 1000-1100 leiligheter totalt på feltet.
Nybygg av leiligheter og næring i Sandvika
Skytterdalen 2-4. 2 leilighetsbygg, 1 næringsbygg. Gnr/bnr: 83/45, 188.
Nybygg av boliger og barnehage m.m i Ski
Gnr/bnr: 137/625, 137/626 mfl.
Nybygg av boliger og barnehage m.m i Ski
Gnr/bnr: 137/625, 137/626 mfl.
Nybygg av leiligheter og næring i Lillestrøm, trinn 1
Blokkleiligheter med næring i første etasje. 200+ leiligheter og 4 huskroppar totalt. Planområdet består av ni eiendommer og omfatter gnr/bnr: 81/152, 81/165, 81/166, 81/167, 81/155, 81/146, 81/210, 81/209 og 81/217 - et samlet areal på om lag 7180 m2.
Nybygg av verksted, produksjonslokale, lager på Holma
38x114 m. 13 m takhøyde. Messanin.
Nybygg av næringsbygg i Nannestad
Gnr/bnr: 29/18, 32/29 og 32/56.
Nybygg av boliger i Gjettum, Bærum kommune
16 omsorgsboliger og 53 leiligheter. Blandede boliger for omsorgstrengende, førstegangskjøpere, startlånmottakere og ordinære kjøpere.
Riving og nybygg av spesialskole i Stømmen
Ny speisialskole for 60 elever.
Nybygg av boliger i Aurskog-Høland kommune
Ca. 70 daa. Det planlegges etablert 40 boligtomter, to områder bestående av frittliggende småhusbebyggelse med til sammen 10 boenheter, og to leilighetsbygg med 4 boenheter hver. Til sammen legges det opp til 58 nye boenheter.
Nybygg av boliger i Asker, trinn 1
I forbindelse med ny E18 gjennom Asker. Totalt ca. 650 boliger på Landåsjordene. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 2/34, 2/342.
Nybygg av boliger på Ballerud i Bærum kommune, trinn 3-4
4-6 etasjer. Johs Faales vei 80-100.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2
Totalt 450 leiligheter på Skogmo Park. Gnr/bnr: 135/83, 131/79 og 148. Ladestasjoner til elbiler.
Nybygg av boliger og barnehage i Jessheim
Det vil bygges mellom 170-200 boliger på feltet.
Ny gang og sykkelveg langs Fylkesveg 152 Skiveien, Stenfelt-Greverud
1,2 kilometer gang- og sykkelvei med tilhørende infrastruktur.
Utvidelse opg mindre ombygg av ungdomsskole i Skedsmokorset
I henhold til skolebehovsplanen er det behov for å utvide Vardeåsen skole for å kunne avlaste Frogner skole. Utvidelsen vil være til en 1‐7 to parallell skole. Prosjektet forventes ferdigstilt høsten 2023.
Nybygg av boliger på Årnes i Nes kommune
12 mål. 4-, 6- og 9-mannsboliger, samt leiligheter over 2 og 3 etasjer.
Nybygg av leilighetsbygg i Ask, Gjerdrum
Prosjektet omfatter 38 leiligheter og 320 m2 næring.
Separering og rehabilitering av VA-ledninger på Søråsen i Bærum, etappe 4
Prosjektet Søråsen etappe 4 går i hovedsak ut på å separere overvann og spillvann, og rehabilitering av kommunale ledninger med strømpekjøring, utblokking og inntrekning. Etappe 1-3 er gjennomført.
Nybygg av boliger og nærsenter på Bjørkeåsen i Nannestad, trinn 2
Totalt 1200 boliger på feltet. 530 mål. Konsentrert småhusbebyggelse. Nord for Prestmosen.
Nybygg av leiligheter i Enebakk
Gnr/bnr: 5/140, 42 mfl. 2-4 etasjer.
Etablering av ny idrettshall ved videregående skole i Billingstad
Samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og Viken fylkeskommune. Røyken og Nesbru idrettshall.
Etablering av ny idrettshall ved videregående skole i Røyken
Samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og Viken fylkeskommune. Røyken og Nesbru idrettshall.
Nybygg av rekkehus på Bekkestua i Bærum
Bekkestua sør. Frøytunveien 5-7.
Nybygg av barnehage i Fet
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.