Alle aktuelle byggeprosjekter i Nannestad

Nybygg av næringsbygg i Nannestad
Gnr/bnr: 29/18, 32/29 og 32/56.
Nybygg av boliger og nærsenter på Bjørkeåsen i Nannestad, trinn 2
Totalt 1200 boliger på feltet. 530 mål. Konsentrert småhusbebyggelse. Nord for Prestmosen.
Nybygg av kontor, lager, forretninger m.m i Nannestad
Område avsatt for næringsformål.
Nybygg av næring og kontor i Nannestad
Totalt ca 110-130 mål på næringsparken.
Etablering av omsorgsboliger for ungdommer i Nannestad kommune
Nannestad kommune har ungdommer bosatt i kommunen med ulik funksjonsnedsettelse. Ungdommen ønsker seg egen bolig, og Nannestad kommune er plikter å bidra. Dette danner grunnlag for prosjekt “boliger for våre barn”. Det er antatt at vi vil være i behov av 8-10 boliger.
Utvidelse av barneskole og SFO i Nannestad kommune
Utvidelse av Maura skole for økt kapasitet, fra 3-parallell til 4-parallell skole. I tillegg skal SFO flyttes fra eksisterende bygg for å bli en del av barneskolens bygningsmasse.
Utvidelse av næringsområde i Nannestad
Gnr/bnr: 7/13, 7/26, 7/28, 7/34, 7/38, 7/52, 7/92 og 10/10.
Utvidelse av sykehjem i Nannestad kommune
Utvidelse av Nannestad sykehjem, i første omgang bygging av omsorgsboliger/demensboliger. Det vil i planprosessen også bli vurdert muligheter for et eventuelt påbygg (en ekstra etasje) på den nordre delen av eksisterende sykehjem.
Utvidelse av barnehage i Nannestad kommune
Midtbygda barnehage er i dag delt i to, med henholdsvis 4+2 avdelinger. Utvidelse av Midtbygda barnehage til en 8-avdelings barnehage.
Ombygg av helsestasjon til KAN i Nannestad kommune
I forbindelse med vedtak om utbygging og rehabilitering av Nannestad kommunehus ble det vedtatt at KAN skal flytte opp til der helsestasjonen er lokalisert i dag. Dersom KAN skal flytte inn der helsestasjonen er lokalisert i dag, må lokalene bygges noe om. Ventilasjonen er lite fungerende og et nytt vedskjul må på plass.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.