Alle aktuelle byggeprosjekter i Nes

Nygbygg av boligområde i Nes kommune
Gnr/bnr 65/27 m.fl. B2 Ca. 130 småhus og 105 leiligheter til sammen ca. 235 enheter.
Nybygg av boliger på Årnes i Nes kommune
12 mål. 4-, 6- og 9-mannsboliger, samt leiligheter over 2 og 3 etasjer.
Nybygg av omsorgsboliger på Runni i Nes kommune
12 mål. Runnivegen 15 og deler av Runnivegen 19.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.