Alle aktuelle byggeprosjekter i Nittedal

Oppgradering av vann- og avløpsanlegg i Nittedal kommune
Det skal legges ny hovedavløpsledning gjennom Nittedal, fra Slattum til Åneby, og det skal på store deler av strekket legges ny hovedvannledning for NRV. I dette prosjektet legges det til rette for å benytte både no-dig og konvensjonell grøftegraving.
Nybygg av leiligheter i Nittedal, trinn 2
Planlagt byggehøyde 3-6 etasjer. Gnr/bnr: 14/2, 14/1256, 14/1257, 14/1258, 14/1261, 14/1262, 14/1266, 14/1308, 14/646 og 214/47.
Nybygg av boliger på Hakadal i Nittedal kommune
Totalt mellom 50-60 boenheter på området.
Etablering av nytt overføringsanlegg for vannforsyning og avløp mellom Nordre Holm og Åneby i Nittedal kommune
I tillegg til etablering av nye overføringsledninger for vann og avløp omfatter entreprisen også fornying av eksisterende vei, vann, avløp og gatelys i Heggeveien.
Vegarbeider og byggmontasje ved Nittedal stasjon i Nittedal kommune
Prosjektet består av vegarbeider som bl.a. nedsenk av veg under jernbanebru, tilpasning av VA og drenering, tilpasning av eksisterende rampe til en ny fortauhøyde, parkeringsplass, i tillegg til bygging av ny støttemur, montasje av sykkelhotell, planting av hekk, istandsetting av pakkhus, m.m.
Gang- og sykkeltiltak langs Riksveg 4 Trondheimsvegen i Nittedal
Formålet med planen er å bygge gang- og sykkelveg separert fra kjørevegen og utvide til sykkelveg med fortau der det er mulig. Dette vil gi bedre trafikksikkerhet for gående og syklende.
Maskin og automasjon i forbindelse med nytt overføringsanlegg for vannforsyning og avløp mellom Nordre Holm og Åneby i Nittedal kommune
Nittedal kommune og Nedre Romerike Vann- og avløpsselskap skal etablere nytt overføringsanlegg for vannforsyning og avløp mellom Nordre Holm og Åneby. Denne anskaffelsen omfatter entreprise EP21 for maskin og automasjon for plassbygde pumpestasjoner på Rotnes og Åneby samt plassbygde salgskummer ved Strøm bru, Gaustadgata, Rudgata og Li.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.