Alle aktuelle byggeprosjekter i Gjerdrum

Nybygg av leilighetsbygg i Ask, Gjerdrum
Prosjektet omfatter 38 leiligheter og 320 m2 næring.
Etablering av heldøgnsbemannede boliger i Gjerdrum kommune
Behovet i prosjektet er foreløpig estimert til: - 20-25 boenheter pluss personalfasiliteter. - Dagsenter for 20-30 personer med nedsatt funksjonsevne. Krav til tomt/prosjekt: - Må etableres i eller i umiddelbar nærhet til ordinære bomiljøer – der man kan møte andre mennesker. - Det vektlegges viktigheten av normalisering og integrering. - Grøntarealer – felles uteområder/sosiale arenaer i nærheten. - Nærhet til kollektivt tilbud. - Nærhet til butikker, serveringssteder, kulturelle møteplasser, lege, frisør o.l.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.