Alle aktuelle byggeprosjekter i Ullensaker

Nybygg av boliger i Ullensaker
13,2 dekar. Totalt cirka 700 boliger på feltet. Bebyggelsen vil bli variert med rekkehus og lavblokker på 2–4 etasjer, samt blokker opp til 7 etasjer. Tillatt bruksareal over terreng er samlet på ca. 30 500 kvm. Planarbeidet vil ha fokus på grønne kvaliteter og barne- og familievennlige uteoppholdsarealer.
Nybygg av leiligheter på Kløfta i Ullensaker, trinn 4-6
Gnr/bnr: 20/16, 20 og 995. Samarbeidsprosjekt mellom OBOS og OBOS Block Watne.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2
Totalt 450 leiligheter på Skogmo Park. Gnr/bnr: 135/83, 131/79 og 148. Ladestasjoner til elbiler.
Nybygg av boliger og barnehage i Jessheim
Det vil bygges mellom 170-200 boliger på feltet.
Nybygg av kraftledning i Ullensaker kommune
Ny 132 kV kraftledning mellom Gjestad, Hovinmoen og Dal transformatorstasjoner i Ullensaker og Eidsvold kommuner. Totalt vil kraftledningen være ca. 11-12 km lang avhengig av traséalternativ. Dagens 66 kV kraftledning mellom stasjonene rives.
Nybygg av leiligheter i Ullensaker
Gnr. 104 bnr. 9 og gnr. 104 bnr. 114
Nybygg av omsorgsbygg ved Travalleen på Jessheim i Ullensaker kommune
Boligene skal benyttes av helsesektoren og utvide kommunens tilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming. Tiltaket består av opptil 17 boliger og 2 personalboliger. Det etableres i tillegg en aktivitetspark med treningsapparater, og en ny akebakke.
Etablering av infrastruktur for boliger i Jessheim
Planområde ca 38,5 daa. Infrastruktur for ca 125 boenheter.
Etablering av infrastruktur for leiligheter og barnehage på Jessheim i Ullensaker kommune
Ca. 43,8. Blokkbebyggelse og bybarnehage, med tilhørende kjøre- og gangsystemer, uteoppholds- og grøntarealer.
Nybygg av massemottak i Ullensaker
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for mottak av rene masser for etterfølgende oppdyrking på del av Haug gård.
Utskifting av solskjerming på rådhus i Ullensaker
Utskifting av solavskjerming østre fløy, vestre fløy og Kultur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.