Alle aktuelle byggeprosjekter i Ås

Nybygg av studentboliger i Ås
Trinn 1 består av: Nybygg av 4 hus 8.160 m2 Parkeringskjeller: 2.698 m2 Trafostasjon. Byggestart: Oktober 2024 Byggetid: 18 måneder. Trinn 2 består av: Nybygg av 4 hus. 7 eksisterende rivingsklare bygg som skal bygges opp på nytt.
Nybygg av boliger i Ås kommune
Prosjektet vil bestå av rekkehus og atriumhus i trebebyggelse i størrelse fra omtrent 74 kvadratmeter til rundt 185 kvadratmeter, med forskjellige fasademateriell. Totalt 138 leiligheter fordelt på 2 byggetrinn på felt B2.
Nybygg av boliger, forretning og tjenesteyting i Ås kommune
Forretning/tjenesteyting i 1. etasje.
Etablering av sykkelvei med fortau fra Ås sentrum til Holstad i Ås kommune
Dette prosjektet tar for seg første del av strekningen fra bensinstasjon i Brekkeveien nord i Ås sentrum til bru over jernbanen til Haugerudveien. Tiltaket skal bygges langs vestre side av Østfoldbanens Vestre linje.
Etablering av vekstrom i eksisterende bygg ved laboratorium i Ås kommune
NIBIO skal i eksisterende bygning etablere tre vekstrom.
Nybygg av helikopterlandingsplass i Ås
Helikopterlandingsplassen har en diameter på 20 meter og sikkerhetssonen vil ha en diameter på 33,5 meter. Inn- og utflygningssonene under er på 245 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.