Alle aktuelle byggeprosjekter i Frogn

Istandsetting og vedlikehold av kaier og sjømurer i Drøbak, Frogn kommune
Reparasjonsarbeider for Vestre kai søndre Kaholmen, Kai Bergholmen, sjømur Søndre Kaholmen.
Opparbeidelse av strandområde i Frogn kommune
Konkurransen gjelder entreprise for grunnarbeid i forbindelse med steinfylling og molo, opparbeidelse av solplatting, fremføring av vann til utedusj og utekran, elektroarbeider, samt gangvei og rullestolrampe i syrefast stål. Det gis anledning til å gi tilbud innen én eller begge gruppene nedenfor: Gruppe 1: Totalentreprise (grunnarbeid, steinfylling, molo, solplatting, rørleggerarbeid, og elektroarbeid). Gruppe 2: Totalentreprise gangvei og rullestolrampe i syrefast stål.
Rehabilitering av brygga på østsiden av Håøya
Reparasjons- og oppgraderingsarbeidene må gjøres i løpet av vinterhalvåret og være klar til våren 2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.