Alle aktuelle byggeprosjekter i Nordre Follo

Nybygg av boliger og barnehage m.m i Ski
Gnr/bnr: 137/625, 137/626 mfl.
Nybygg av boliger og barnehage m.m i Ski
Gnr/bnr: 137/625, 137/626 mfl.
Ny gang og sykkelveg langs Fylkesveg 152 Skiveien, Stenfelt-Greverud
1,2 kilometer gang- og sykkelvei med tilhørende infrastruktur.
Nybygg av boliger i Nordre Follo kommune, trinn 2
Eneboliger i kjede, tomannsboliger og rekkehus.
Utvidelse av ungdomsskole i Nordre Follo kommune
Utvides med en base og spesialrom.
Nybygg av kontorbygg i Ski
Gnr/bnr: 134/353, 136/225, 230.
Nye VA-ledninger på Langhus i Nordre Follo kommune
Bygges i samband med ny svømmehall.
Nybygg av lagerbygg for mottak og mellomlagring av farlig avfall på Teigen og Oppegård gjenvinningsstasjon i Nesodden og Nordre Follo kommune
Oppsett av to nye lagerbygg - «nøkkelferdig» for mottak og mellomlagring av farlig avfall, på hhv: Teigen gjenvinningsstasjon ca. 100 m2 Oppegård gjenvinningsstasjon ca. 100 m2

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.