Alle aktuelle byggeprosjekter i Hurdal

Nybygg av boliger i Hurdal kommune
42 mål. Alt skal bygges rundt flere tun med rekkehus, flermannsboliger og lavblokker over garasjekjeller. Maksimalt ca. 200 boliger. Gnr./bnr 18/82,17/92, 19/103 samt 17/32 og 17/79. Deler av gnr./bnr 49/9,17/101,16/46, 17/95, 17/9, 17/87, 17/6 og 17/115 i

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.