Planlagt nybygg av anlegg i Innlandet fylke

Alvdal (5)
Dovre (3)
Eidskog (5)
Elverum (16)
Engerdal (5)
Etnedal (3)
Folldal (0)
Gausdal (13)
Gjøvik (16)
Gran (13)
Grue (2)
Hamar (28)
Lesja (4)
Lom (6)
Løten (3)
Nord-Fron (4)
Nord-Odal (4)
Os (0)
Rendalen (5)
Ringebu (13)
Ringsaker (13)
Sel (6)
Skjåk (7)
Stange (11)
Sør-Fron (4)
Sør-Odal (8)
Tolga (2)
Trysil (6)
Tynset (6)
Vang (2)
Vågå (3)
Åmot (1)
Åsnes (2)
Øyer (8)
Ny Riksvei 4 Gjøvik sør-Mjøsbrua i Gjøvik
Samarbeidsprosjekt med Gjøvik kommune og Statens Vegvesen.
Ny Rv 4 Hunndalen-Mjøsbrua i Gjøvik
Full mototvegstandard.
Nybygg av 4-felts vei, Nybakk-Herbergåsen-Slomarka, E16 Kløfta-Kongsvinger
I arbeidet har Asplan Viak med seg Rambøll Norge AS (kommunedelplan). Overført fra Statens vegvesen til Nye Veier. Oppstart i perioden 2024-2029. Tidligere Rv 2. Nybakk-Herbergåsen skal bygges først.
Ny E6 Øyer-Otta, parsell Tretten-Ringebu S (Elstad)
10,5 km E6 med forbikjøringsstrekninger og midtdeler. Overført fra Statens vegvesen til Nye Veier.
Nytt vintersportsanlegg, hotell, hytteby mm. i Bøverdalen
Reguleringsplan omfatter også en gondolbane som gjennomføres som ett eget prosjekt. Ca. 500 hytter og 500 leiligheter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Rassikringstitak på E 16 Myravike aust i Vang
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Rassikringstitak på E 16 Nystuen i Vang
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Rassikring på Fv 30 Storsjøen i Rendalen
12 km lang strekning med stabilitetsproblem. Stein, utglidning. Skredfaktor middels.
Fornyelse til 420 kV ledning mellom Lillehammer og Oslo
En ny 420 kV ledning fra Fåberg inn til Oslo vil erstatte de to 300 kV ledningene som går på vestsiden av Mjøsa i dag, Ulven-Fåberg og Røykås-Fåberg. Ledningen fra Ulven til Fåberg er fra 1953 og nærmer seg slutten av levetiden sin. Det er også tidvis flaskehalser i denne delen av nettet i dag. Vi vil derfor starte planleggingen av en ny forbindelse fra Fåberg inn mot Oslo tidlig i perioden. Å bygge en ny ledning i samme trase som dagens krever utkobling av den eksisterende ledningen. Mye av byggingen her kan med fordel legges til vinteren, når det er liten overføring sørover fra Lillehammer.
Etablering av kryssningsspor på Kongsvingerbanen, øst for Galterud stasjon
1,6 km. Utfylling i Glomma over en strekning på ca. 300 m.
Ny Riksveg 4 Roa-Gran grense, Lygna i Gran, Rv 4 Hadeland etappe 2
Felles kontrakt for prosjektledelse for E16 Valdres og Rv. 4.
Rassikringstitak på Rv 15 Knutstugugrove i Lom
Overbygg og leievoller. Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Etablering av hydrogenproduksjonsanlegg i Øygarden kommune
Legge til rette for etablering av eit hydrogenproduksjonsanlegg. Det vil vere eit bidrag i omstillinga av energiklynga nord i Øygarden i retning av det grøne skiftet. Hydrogenproduksjonen vil vere «blå». Det vil sei at den vil omdanne naturgass og at biproduktet CO2 vert deponert under havbotn som gjennom Northern Lights-prosjektet. Lokaliseringa av produksjonsanlegget er tenkt i umiddelbar nærhet til lagringsanlegget for CO2.
Ny gondolbane i Bøverdalen
6 km bane. Reguleringsplan omfatter også hytteområde, ferieleiligheter og hotellutbygging som gjennomføres som egne prosjekter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Rassikring av E16 Elstadkleiva i Ringebu
Prioritet middels i rassikringsplan. Type skred: stein.
Etablering av næringsbygg I Lomoen
Tiltakshavar er Axel Petter Kongsli og Amund Amundsøn Lo.
Rassikring av E16 Bergsund i Sør-Aurdal
Prioritet høy i rassikringsplan. Type skred: stein.
Nybygg av familiepark i Trysil
290 DAA. Max utbyggingspotensial 20000 kvm.
Nybygg av skianlegg, kunnskapspark og serveringsted ved Svarthaugen vest i Sjusjøen
Ski- og akeanlegg med heis og flere nedfarter. Kunnskapspark, amfi med plass til 2.000 mennesker og et nytt serveringssted.
Nybygg av skibakke, fritid og turistområder mm på Skei
Private grunneiere. Antatt byggestart. Kostnad ukjent.
Infrastruktur for utbygging av Bøverdalen vintersportsanlegg
Reguleringsplan omfatter også gondolbane, hytteområde, ferieleiligheter og hotellutbygging som gjennomføres som egne prosjekter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Nybygg av kraftledning i Ringebu kommune og Sør-Fron kommune
NVE har mottatt søknad (2019), tilleggssøknad (2020) og endringssøknad (2021) fra Vevig (tidligere Gudbrandsdal Energi Nett) om å bygge ny 66 kV kraftledning fra Harpefoss kraftstasjon i Sør-Fron kommune til Ringebu transformatorstasjon i Ringebu kommune.
Etablering av infrastruktur for handelssentrum i Ringsaker, trinn 2
Infrastruktur for 160 dekar handelssentrum.
Nybygg av infrastruktur i Robøle, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 blir utført i trinn 1.
Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Sjusjøen
Infrastruktur for ca. 200 hyttetomter.
Rassikringstitak på Rv 15 Oppljostunnelen i Skjåk
Prioritet lav i rassikringsplan. Skredtype snø.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Dovrebanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Kongsvingerbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Rensk, bolting og gjerde på Riksveg 15 i Våga
Reinsk, bolting, gjerde m.m. Skredfaktor lav. Skredtype stein.
Rensk, bolting og nett på Riksveg 2 i Tynset
Reinsk, bolting, nett m.m. Skredfaktor lav. Skredtype stein, jord.
Ny miljøgate gjennom Gran sentrum, Riksveg 4
Entreprenør fra Gran miljøgate vil ha opsjon på Gran sentrum, Storgata.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av næringspark i Nord-Aurdal
50 mål. Enda litt avklart angående E16 som eventuelt vil bygges gjenom området.
Omlegging ved Fylkesveg 2614 (tidligere fv 435) Otta vannverk i Sel
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav.
Rassikringstitak på Fv 15 Vest for Byrebergtunnelen i Lom
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype stein. 517m. ÅDT 2190
Nybygg av gang-og sykkelvei i Lillehammer
Sigrid Undsets veg mellom Nordsetervegen ved Stampesletta/Kiwi og Gudbrandsdalsvegen ved Lillehammer helsehus, en strekning på ca 2.5 km.
Etablering av ny vegbru over Flagstadelva i Hamar
Varselet berører eiendommene 197/1, 197/11, 28/3 og 209/1 i Hamar kommune og 787/4, 902/1 og 788/1 i Ringsaker kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.