Planlagt nybygg av anlegg i Kongsvinger

Etablering av kryssningsspor på Kongsvingerbanen, øst for Galterud stasjon
1,6 km. Utfylling i Glomma over en strekning på ca. 300 m.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Kongsvingerbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Utvidelse av camping i Kongsvinger
Grunneier: Gudmund Gulbrandsen.
Nybygg av overføringsledning i Kongsvinger
Fra investeringsbudsjett 2014-2021.
Ny banekobling på Kongsvinger
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i 2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.