Planlagt nybygg av anlegg i Etnedal

Etablering av hydrogenproduksjonsanlegg i Øygarden kommune
Legge til rette for etablering av eit hydrogenproduksjonsanlegg. Det vil vere eit bidrag i omstillinga av energiklynga nord i Øygarden i retning av det grøne skiftet. Hydrogenproduksjonen vil vere «blå». Det vil sei at den vil omdanne naturgass og at biproduktet CO2 vert deponert under havbotn som gjennom Northern Lights-prosjektet. Lokaliseringa av produksjonsanlegget er tenkt i umiddelbar nærhet til lagringsanlegget for CO2.
Nybygg av øvingsområde for brannvesendet, miljøstasjon mm i Etnedal
Hensikten med planarbeidet er i første rekke: Fornye og oppdatere dagens regulering. Vurdere bruk av næringstomt (feste 1) til øvingsområde for brannvesenet. Regulere inn tomt for miljøstasjonen og vurdere muligheter for utvidelse av denne. Planen berører følgende eiendommer: gnr 117 bnr 17, 12 og gnr 117 bnr 7 fnr 1, 2 og 3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.