Planlagt nybygg av anlegg i Skjåk

Rassikringstitak på Rv 15 Oppljostunnelen i Skjåk
Prioritet lav i rassikringsplan. Skredtype snø.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Skjåk
Infrastruktur for 21 boligtomter.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Skjåk
Infrastruktur for ca 10 boligtomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.