Planlagt nybygg av anlegg i Nord-Fron

Etablering av næringsbygg I Lomoen
Tiltakshavar er Axel Petter Kongsli og Amund Amundsøn Lo.
Bredbåndsutbygging for Midt- Gudbrandsdalen
Sødorvegen, Evjudalen, Sundstuggu, Skåbuvegen, antall HP 145. Trinn 3. Felles utlysning mellom Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.