Planlagt nybygg av anlegg i Sel

Omlegging ved Fylkesveg 2614 (tidligere fv 435) Otta vannverk i Sel
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.