Planlagt nybygg av anlegg i Trysil

Nybygg av familiepark i Trysil
290 DAA. Max utbyggingspotensial 20000 kvm.
Nybygg av avlastningsveg i Trysil
Tidlig prosjekt. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Etablering av en gangveg mellom Liavegen og ned til «Storvegen» i Trysil
Etablering av en gangveg mellom Liavegen og ned til «Storvegen» som erstatter dagens trapp.
Nybygg av parkeringsplass ved legesentret i Trysil
Parkeringsplass vest for dagens parkering ved legesenteret ettersom dagens parkering er for liten.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.