Planlagt nybygg av anlegg i Ringebu

Ny E6 Øyer-Otta, parsell Tretten-Ringebu S (Elstad)
10,5 km E6 med forbikjøringsstrekninger og midtdeler. Overført fra Statens vegvesen til Nye Veier.
Rassikring av E16 Elstadkleiva i Ringebu
Prioritet middels i rassikringsplan. Type skred: stein.
Rassgjerde på Fylkesveg 2532 (tidligere fv 319) Årneslia i Ringebu
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav.
Bredbåndsutbygging i for Midt- Gudbrandsdalen
Vekkom og Kjønnås, antall HP 277. Trinn 3. Felles utlysning mellom Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.