Planlagt nybygg av anlegg i Ringsaker

Nybygg av skianlegg, kunnskapspark og serveringsted ved Svarthaugen vest i Sjusjøen
Ski- og akeanlegg med heis og flere nedfarter. Kunnskapspark, amfi med plass til 2.000 mennesker og et nytt serveringssted.
Etablering av infrastruktur for handelssentrum i Ringsaker, trinn 2
Infrastruktur for 160 dekar handelssentrum.
Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Sjusjøen
Infrastruktur for ca. 200 hyttetomter.
Ny gang- og sykkelveg og fortau langs Fylkesveg 213 i Moelv
Fra handlingsprogram for fylkesveger 2018-2023.
Sanering av jernbaneovergang og bygging av ny adkomstveg ved Bergsvika i Ringsaker
Legge til rette for å stenge den usikrede planovergangen på Dovrebanen 162,448 km, ved Bergsvika. Det skal anlegges ny veg med møteplass langs jernbanen. Ny adkomstveg til boligeiendommene Turistvegen 454 og 456 på Brøttum.
Nybygg av sykkelveg langs Fylkesveg 1776 i Ringsaker
Fra handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.