Planlagt nybygg av anlegg i Hamar

Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Dovrebanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Etablering av ny vegbru over Flagstadelva i Hamar
Varselet berører eiendommene 197/1, 197/11, 28/3 og 209/1 i Hamar kommune og 787/4, 902/1 og 788/1 i Ringsaker kommune.
Ny gang og sykkelveg på Fv 79 Aslak Bolts gate i Hamar
320 m. ÅDT 10 700. Fra handlingsprogram for fylkesveger 2018-2023, med planlagt utførelse 2022-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.