Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestland fylke

Alver (0)
Askvoll (0)
Askøy (5)
Aurland (0)
Austevoll (6)
Austrheim (1)
Bergen (36)
Bremanger (2)
Bømlo (2)
Eidfjord (0)
Etne (2)
Fedje (0)
Fitjar (2)
Fjaler (1)
Gloppen (2)
Gulen (3)
Hyllestad (0)
Høyanger (0)
Kinn (8)
Kvam (3)
Lærdal (2)
Luster (0)
Modalen (0)
Osterøy (0)
Samnanger (0)
Sogndal (3)
Solund (0)
Stad (1)
Stord (4)
Stryn (2)
Sunnfjord (5)
Sveio (5)
Tysnes (4)
Ulvik (1)
Vaksdal (4)
Vik (2)
Voss (1)
Årdal (2)
Øygarden (4)
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Oppgradering av bygg for etablering av poliklinisk virksomhet og døgnplasser for rus-behandling i Bergen
Håkonsgaten 1 ligger midt i Bergen sentrum vedsiden av tidligere sentralbadet. Håkonsgaten 1 er nærmeste nabo til Engen sykehjem, og deler bl.a. garasjeanlegg med dem.
Totalrehabilitering av poliklinikk ved universitetssykehus på Haukeland i Bergen
Etablering av prefabrikkerte operasjonsstuer og laboratorium til ny poliklinikk ved Haukeland universitetssykehus.
Rehabilitering av skole i Hjellestad
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Innvendig og utvendig vedlikehold av idrettshall i Bergen
Tilstandsrapport er utarbeidet, konsulent er foreløpig ukjent.
Om- på og tilbygg av Kulturnaustet mm, Norheimsund
Eksisterende bygg i 1 etasje, påbygg av en etasje. Utvidelse for kafe og publikumsbygg. Grunnarbeider og forankring i fjell av eksisterende bygg. Lagerbygg i tre, med kjeller.
Rehabilitering av videregående skole i Måløy
Rehabilitering av blokk A og D.
Utvidelse av barnehage i Onarheim
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Tilbygg av barnehage i Nordfjordeid
Bygging av ny avdeling. Byggetid er antatt til 12-15 måneder, avhenger av omfang.
Tilbygg av kontor i Bergen
Påbygg av en en till etasje. Arealet med påbygg ny 5 etg. på to bygg.64 er ca 500 m2 og nr. 66 ca. 650 m2
Tilbygg av skole ved Askøy
Fra skolebruksplan.
Rehabilitering og gjenoppbygging av ungdomsskole etter brann i Sunnfjord kommune
Fløy B må rivast og byggast opp på nytt og i fløy A og C må korridoren og store deler av areala sør for korridoren rehabiliterast
Tilbygg av idrettshall i Sogndal kommune
Skal innehalde squash-bane, simulatorrom for golf og skyting, lager til ulike aktivitetar og ein klubbhusdel som også kan nyttast som undervisningsrom.
Til- og ombygg av kirke i Askøy kommune
Oppføring av to nye tilbygg til kirken ved tårnets nord og sørside.
Utvidelse-og oppgradering av barneskole på Årstad i Bergenshus bydel i Bergen
Tilbygg for økt skoleareal. Nybygget skal dimensjoneres til å kunne huse 130 elever og er beregnet for trinn 6 og 7. Opprustning av utomhusanlegget, med lekearealer, hjertesone, støyskjerming samt ras- og flomsikring. Nybygget skal ha passivhus-standard med energiklasse A. Det skal etableres solceller på tak.
Renovering av kontorbygg i Bergen kommune
Kontorbygget er under renovering og vil ha ca. 160 arbeidsplasser fordelt på 2 etasjer.
Lokale rammeavtaler for elektrotjenester i Vestland
Rammeavtalene for elektrotjenester gjelder primært drift og vedlikehold av de elektriske bygningsinstallasjoner 230V/400V anlegg, samt mindre ombyggings- og vedlikeholdsprosjekter. Det vil også kunne være aktuelt med avrop i forbindelse med nødvendige tiltak på tilgrensende bygningsmasse, der denne berøres av fylkeskommunens prosjekter og aktiviteter.
Rehabilitering av skole i Bergen
Investeringsprogram 2023-2026.
Oppgradering kjøkken på alderspensjonat i Kvinnherad kommune
Oppgradering av kjøkken ved Ølve alderspensjonat til godkjent produksjonskjøkken.
Innvendig vedlikehold av høyskole i Bergen
Midlertidig løsning for de nye campuset på Minde.
Riving av kontor på Storetveit i bydel Årstad i Bergen
Intensjonen med planen er å rive eksisterende kontorbygg, to eneboliger og et næringsbygg innenfor planområdet for å tilrettelegge for cirka 105 boenheter, fordelt på 6 boligblokker og 2 rekkehus. 3 og 4 etasjer.
Utskifting av glasstak og glassfasade på campus i Sogndal kommune
Utskifting av glasstak og glassfasade inkludert tettfelt.
Rehabilitering av kringkasterstasjon i Erdal, Askøy kommune
Rehabilitering av mur-fasade på Bergen Kringkaster - Erdal - Askøy kommune. I tillegg til opsjon på rehabilitering av innervegger, himling, vinduer samt noen mindre elektro og rørleggerarbeid.
Etablering av aktivt akustisk system (AAS) og infrastruktur for lyd, lys og bilde på kultursal i Askøy kommune
Levering og montering av «Aktivt Akustisk System» (AAS) og Infrastruktur for lyd, lys og bilde til ny Kultursal som Askøy kommune skal leie av Vestland fylkeskommune i nye Askøy videregående skole. Salen vil få en publikumskapasitet på 340 i amfi, maks antall på flatt gulv 500. Salen vil ha godt areal og stor høyde (godt volum).
Oppgradering av kunsgressbane, overvannledning og belysningsanlegg i Vaksdal kommune
Fjerning av eksisterende kunstgress, masseutskifting under kunstgress og tilgrensede arealer og legging av nye og egnede masser, fjerning av eksisterende overvannsledning, belysningsanlegg, samt grøfting og legging av nye overvannsledninger og kummer.
Miljøsanering og riving av skoler i Øygarden kommune
Ekerhovd og Misje skular skal miljøsanerast og rivast. Anskaffinga gjeld komplett riving, miljøsanering av skulane, inkludert tilføring av masser og fjerning av lausøyre. Ekerhovd skule består av to bygg med eit totalareal på om lag 2800 m2. I tillegg kjem gymsal med eit bruttoareal på om lag 350 m2. Det skal gjevast opsjonspris på riving av gymsal. Misje skule består av eit bygg med integrert gymsal, om lag 1010 m2.
Rehabilitering av fotballbane i Bergen kommune
Ny kunstgressflate vil være ca. 106*59 m inkl. sikkerhetssoner.
Modernisering av heiser ved sykehjem i Bergen kommune
Bergen Kommune har behov for å modernisere og oppgradere 2 heiser i denne konkurransen. Dette gjelder 2 stk. heiser som skal moderniseres ved Kolstihagen Sykehjem. Heis har hydraulisk drivsystem. Heis ønskes modernisert og oppgradert til nytt hydraulisk drivsystem. Anleggsdeler skal oppgraderes og skiftes.
Oppgradering av uteområde ved skole i Tysnes
Kostnad fordelt på 2023 og 2024.
Oppgradering av heis ved sykehjem i Bergen kommune
Dette gjelder 1 stk. heis som skal moderniseres ved Frieda Fasmers Minne sykehjem. Heis har hydraulisk drivsystem. Heis ønskes modernisert og oppgradert til nytt hydraulisk drivsystem. Anleggsdeler skal oppgraderes og skiftes.
Utskifting av heis i skole i Bergen
Dagens heis har hydraulisk drivsystem. Ny heis skal ha drivskive drivsystem.
Utbygging av motocrossbane i Ullensvang
Utbygging av eksisterende motocrossbane for å få et fullgodt tilbud til ungdom.
Rehabiltering av tribuneanlegg ved idrettsanleg i Selbjørn
Prosjekt fra Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2023-2026.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.