Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Gloppen

Lokale rammeavtaler for elektrotjenester i Vestland
Rammeavtalene for elektrotjenester gjelder primært drift og vedlikehold av de elektriske bygningsinstallasjoner 230V/400V anlegg, samt mindre ombyggings- og vedlikeholdsprosjekter. Det vil også kunne være aktuelt med avrop i forbindelse med nødvendige tiltak på tilgrensende bygningsmasse, der denne berøres av fylkeskommunens prosjekter og aktiviteter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.