Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Sogndal

Tilbygg av idrettshall i Sogndal kommune
Skal innehalde squash-bane, simulatorrom for golf og skyting, lager til ulike aktivitetar og ein klubbhusdel som også kan nyttast som undervisningsrom.
Utskifting av glasstak og glassfasade på campus i Sogndal kommune
Utskifting av glasstak og glassfasade inkludert tettfelt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.