Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Bergen

Nybygg av vaskehall/sterilsentral ved Haukeland universitetsykehus
Nybygget er på 5104 m2, hvorav 1370 m2 er under terreng.
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Oppgradering av bygg for etablering av poliklinisk virksomhet og døgnplasser for rus-behandling i Bergen
Håkonsgaten 1 ligger midt i Bergen sentrum vedsiden av tidligere sentralbadet. Håkonsgaten 1 er nærmeste nabo til Engen sykehjem, og deler bl.a. garasjeanlegg med dem.
Totalrehabilitering av poliklinikk ved universitetssykehus på Haukeland i Bergen
Etablering av prefabrikkerte operasjonsstuer og laboratorium til ny poliklinikk ved Haukeland universitetssykehus.
Rehabilitering av skole i Hjellestad
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Innvendig og utvendig vedlikehold av idrettshall i Bergen
Tilstandsrapport er utarbeidet, konsulent er foreløpig ukjent.
Tilbygg av kontor i Bergen
Påbygg av en en till etasje. Arealet med påbygg ny 5 etg. på to bygg.64 er ca 500 m2 og nr. 66 ca. 650 m2
Renovering av kontorbygg i Bergen kommune
Kontorbygget er under renovering og vil ha ca. 160 arbeidsplasser fordelt på 2 etasjer.
Utvidelse-og oppgradering av barneskole på Årstad i Bergenshus bydel i Bergen
Tilbygg for økt skoleareal. Nybygget skal dimensjoneres til å kunne huse 130 elever og er beregnet for trinn 6 og 7. Opprustning av utomhusanlegget, med lekearealer, hjertesone, støyskjerming samt ras- og flomsikring. Nybygget skal ha passivhus-standard med energiklasse A. Det skal etableres solceller på tak.
Rehabilitering av skole i Bergen
Investeringsprogram 2023-2026.
Innvendig vedlikehold av høyskole i Bergen
Midlertidig løsning for de nye campuset på Minde.
Riving av kontor på Storetveit i bydel Årstad i Bergen
Intensjonen med planen er å rive eksisterende kontorbygg, to eneboliger og et næringsbygg innenfor planområdet for å tilrettelegge for cirka 105 boenheter, fordelt på 6 boligblokker og 2 rekkehus. 3 og 4 etasjer.
Rehabilitering av fotballbane i Bergen kommune
Ny kunstgressflate vil være ca. 106*59 m inkl. sikkerhetssoner.
Modernisering av heiser ved sykehjem i Bergen kommune
Bergen Kommune har behov for å modernisere og oppgradere 2 heiser i denne konkurransen. Dette gjelder 2 stk. heiser som skal moderniseres ved Kolstihagen Sykehjem. Heis har hydraulisk drivsystem. Heis ønskes modernisert og oppgradert til nytt hydraulisk drivsystem. Anleggsdeler skal oppgraderes og skiftes.
Oppgradering av heis ved sykehjem i Bergen kommune
Dette gjelder 1 stk. heis som skal moderniseres ved Frieda Fasmers Minne sykehjem. Heis har hydraulisk drivsystem. Heis ønskes modernisert og oppgradert til nytt hydraulisk drivsystem. Anleggsdeler skal oppgraderes og skiftes.
Utskifting av heis i skole i Bergen
Dagens heis har hydraulisk drivsystem. Ny heis skal ha drivskive drivsystem.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.