Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Tysnes

Utvidelse av barnehage i Onarheim
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Oppgradering av uteområde ved skole i Tysnes
Kostnad fordelt på 2023 og 2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.