Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Kvam

Om- på og tilbygg av Kulturnaustet mm, Norheimsund
Eksisterende bygg i 1 etasje, påbygg av en etasje. Utvidelse for kafe og publikumsbygg. Grunnarbeider og forankring i fjell av eksisterende bygg. Lagerbygg i tre, med kjeller.
Utbedring av bærende konstruksjoner på folkemuseum i Kvam kommune
Kvam herad skal utbetra ein del bærande konstruksjonar som er roteskadd og skadd etter borebiller, samt utskifting av ein del kledning mm. Storeteigen folkemuseum består av eit eldre tun med fleire bygg flytta til tunet, blant anna dette bygget som skal utbetrast I denne omgangen. Kvam herad har bestilt inn materialar som trengst til oppdraget frå ei lokal bygdesag, samt kjøpt inn spiker for kledning. Det er viktig at tilbydar har kunnskap og erfaring med restaureringsarbeid og skifertekking. Det kan vera aktuelt med tilleggsarbeid for punktutskiftningar på andre av bygga ved Storeteigen, dette vert avgjort mens dette oppdraget vert utført.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.