Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vaksdal

Oppgradering av kunsgressbane, overvannledning og belysningsanlegg i Vaksdal kommune
Fjerning av eksisterende kunstgress, masseutskifting under kunstgress og tilgrensede arealer og legging av nye og egnede masser, fjerning av eksisterende overvannsledning, belysningsanlegg, samt grøfting og legging av nye overvannsledninger og kummer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.