Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Sunnfjord

Rehabilitering og gjenoppbygging av ungdomsskole etter brann i Sunnfjord kommune
Fløy B må rivast og byggast opp på nytt og i fløy A og C må korridoren og store deler av areala sør for korridoren rehabiliterast

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.